Vähäpäästöiset kunnossapidon urakat -kehittäjäryhmä

Kehittäjäryhmän toiminnan painopiste on kunnossapidon urakoissa sekä kestävän kehityksen kriteereiden luomisessa kyseiseen tuoteryhmään. Joillain hankintayksiköillä näitä on jo olemassa, mutta malleja yhtenäistämällä ja levittämällä voidaan helpottaa palveluntarjoajien hallinnollista taakkaa ja varmistaa siten tarjouksien saaminen kunnianhimoisillekin tavoitteille.

Ryhmän tavoitteena on lisätä hankintayksiköiden ja -asiantuntijoiden välistä vertaistukea sekä tukea mallien kehittämisessä.

Tulossa

Motivan koordinoiman kehittäjäryhmän toiminta käynnistetään vuonna 2019. Ilmaise kiinnostuksesi lähteä mukaan ryhmän yhteyshenkilölle.

 

Yhteyshenkilö