Vähäpäästöiset kunnossapidon urakat -kehittäjäryhmä

Kunnossapidon kehittäjäryhmän painopiste tulee olemaan koneellisen kunnossapidon urakoissa ja päästöjä vähentävien hankintakriteereiden luomisessa kyseiseen tuoteryhmään. Keskeisenä haasteena on laatia yhteinen seurantamalli polttoaineenkulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseen.

Koneellisen kunnossapidon urakoissa, esimerkiksi katualueiden sekä kiinteistöjen lumi- ja lakaisutöissä käytetään sekä kuorma-autoja että usean eri tyypin ja kokoluokan työkoneita. Urakoiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten päästöjen vähentämiselle on jonkin verran mahdollisuuksia suoraan koneille asetettavilla vaatimuksilla ja useat kunnat ovatkin itsenäisesti tehneet töitä asian eteen. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on sen sijaan haastavampaa ja niihin kiinnipääsemiseksi täytyy löytää uusia ratkaisuja. Urakkakohtaisen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen seurantamallin määritteleminen mahdollistaa sekä organisaatioiden ilmastotavoitteita palvelevan päästölaskennan että mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa päästötason käyttämisen vertailu- tai bonusperusteena.

Ryhmän tavoitteena on aihepiiriin liittyvien hankintojen kehittäminen yhdessä sisältäen muun muassa hankinta-asiantuntijoiden ja -yksiköiden välisen yhteistyön ja vertaistuen lisäämistä, markkinakartoitusta ja mallien kehitystä.

Tulossa

Kehittäjäryhmän toiminta käynnistetään Turussa 2.9.2019. Osallistumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin, mutta varaa aika jo nyt kalenteriisi ja ole yhteydessä ryhmän yhteyshenkilöön.

 

Yhteyshenkilö