Tiian kasvokuva

Nimi
Tiia
Merenheimo

Titteli
Asiantuntija, kiertotalous ja kestävä kehitys

Yhteystiedot
Sähköposti
tiia.merenheimo@motiva.fi
Kännykkä
040 848 7802

Vahvuudet

Elinkaariajattelu, kiertotalousosaaminen, työpajat ja fasilitointi.

Keinolaisen kommentti

Palkitsevinta työssäni on vuoropuhelun rakentaminen – nähdä uusien keskusteluyhteyksien myötä yhteisen
tiedon ja osaamisen kasvavan. Tämä on tärkeä osa myös kestävien hankintojen edistämistä.