Hankinnan tulosten arviointi ja mittaaminen

Mikä hankinnan vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen?

KEINOn tavoitteena on lisätä julkisia hankintoja toteuttavien organisaatioiden johdon ja asiantuntijoiden ymmärrystä kestävien ja innovatiivisten hankintojen käsitteestä, sisällöstä ja seurannasta sekä tukea organisaatiokohtaisen seurannan käynnistämistä yhtenäisten ja yhteismitallisten mittareiden avulla luomalla tietopohja kestävien ja innovatiivisten hankintojen mittaamiselle ja vaikuttavuuden arvioinnille. 

Keille julkisten hankintojen vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen on eduksi?  

Kunnat, kuntayhtymät, valtion virastot, yliopistot, seurakunnat sekä maakuntavalmistelu. 

Miksi arvioida ja mitata hankintojen vaikuttavuutta? 

Hankintojen toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannan kohteiden jäsennys, käytettävät käsitteet, mittarit ja seurantadata mahdollistavat tietoon pohjautuvan johtamisen. Tiedolla johtamisen edellytykset kasvavat kansallisen tason päätöksenteossa, hallinnonalakohtaisessa työssä, aluetasolla sekä yksittäisten hankintayksiköiden tasolla.  

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa? 

Tieto 

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa tietoa innovatiivisiin hankintoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen seurantamittareista kansallisella tasolla.  

Neuvot  

KEINO-osaamiskeskus antaa neuvoja vaikuttavuustavoitteiden mallintamisessa sekä vaikutusten arvioinnissa ja mittaamisessa. 

Työkalut 

KEINO-osaamiskeskus kuvaa ja mallintaa eri tyyppisten hankintojen hankekohtaista vaikuttavuutta ja kehittää työkalun hankintojen vaikuttavuuspotentiaalin arvioimiseksi.  
 
Miten pääset alkuun? 

Lähetä meille viesti osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi, jossa kerrot mitkä ovat tarpeesi ja tavoitteesi. Parhaiten auttamaan kykenevä osaaja on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse, minkä jälkeen hahmottelette yhdessä jatkoaskeleet.