Mikä Green Deal -sopimus?

Green Deal on Suomessa uusi malli, jota pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa hollantilaisen Green Dealin, ruotsalaisten tilaajaryhmäkonseptin ja tanskalaisten Gronne Inkob -konseptien kautta. Elokuussa 2018 julkaistaan tutkimusraportti, jossa kuvataan suomalaisen Green Deal -sopimuksen kehitysvaiheet. 

Green Dealin solmineille hankintayksiköille KEINO-osaamiskeskus tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa.  Green Deal -sopimuksen  tehneet  hankintayksiköt  muodostavat  yhteisesti uuden hankintaosaamisverkoston, joka myös sitoutuu antamaan vertaistukea muille.  Green Dealeistä kehittynee myös kansainvälisesti  kiinnostava  konsepti, joka  tuo  näkyvyyttä  osallistuneille hankintayksiköille ja yrityksille. 

Green Deal -toimintamallin kuvitus

Mikä Green Deal -sopimus?

Green Deal on Suomessa uusi malli, jota pilotoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa.
narrow

Mihin hankintojen Green Dealissä sitoudutaan?

Julkisten hankintojen Green Dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin.
narrow