Julkiset tilat käyttöön 24/7 -työpaja 14.11.2018

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Espoo
Tapahtumapaikka
VTT (Digitalo)
Osoite
Vuorimiehentie 3

Kuntien omistuksessa on paljon tiloja, jotka ovat suuren osan ajasta tyhjillään. Peruskäyttötarkoituksen ulkopuolisena aikana tiloille olisi varmasti käyttäjiä, mutta miten ne avataan kuntalaisten ja yhteisöjen käyttöön tehokkaasti ja turvallisesti?  

Uusilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tehostaa tilojen käyttöä kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Kokonaisuuteen liittyviä osa-alueita ovat mm. tilojen varaaminen, kulunhallinta, lukitus, rajapinnat kiinteistöautomaatioon, maksaminen sekä seuranta ja raportointi.  

Tässä julkisille edelläkävijöille suunnatussa tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten kaupunkien ja kuntien välisellä yhteistyöllä voidaan vauhdittaa tilojen käytön laajentamista. Mitkä ovat seuraavia kehitysaskelia ja mitä hankintoja niihin liittyy? Mitä kannattaisi valmistella yhdessä?   

Tilaisuuden tavoitteena oli: 

  • Kuulla kaupunkien kokemuksia tilojen avaamisesta ja niihin liittyvien järjestelmien kehittämisestä.  

  • Kartoittaa suunnitteilla ja valmistelussa olevia kehityskohteita ja hankintoja sekä tunnistaa niihin liittyviä yhteisiä tarpeita.  

  • Jakaa valmisteluun liittyvää työtä, koota yhteen resursseja ja muodostaa yhteistä tietopohjaa. 

  • Kuulla millaista julkista rahoitusta innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseen on mahdollista saada.  

  • Saada tietoa KEINO-osaamiskeskuksesta ja siitä, miten se voi tukea yhteistyötä ja edelläkävijähankintojen toteuttajia.  

OHJELMA

12:30 - Ilmoittautuminen ja kahvi

13:00 Tervetuloa ja tilaisuuden tavoitteet

Ville Valovirta, VTT

13:30 Nykytila ja kehitysnäkymät kaupungeissa

Helsinki: Joustotilat ja Varaamo-palvelu

Tampere: Kaupunkitilat 24/7 käyttöön

Jyväskylä: Kokeilut Kankaan alueella

Tilanne muissa kaupungeissa: kommenttikierros

14:30 Kokonaisuuden hallinta, rajapinnat ja yhteentoimivuus

14:45 Keskustelu

Miltä osin on tarvetta kaupunkien yhteistyölle?

Millaista yhteistyön tukea tarvitaan?

15:30 Miten KEINO-osaamiskeskus voi auttaa yhteistyössä?

15:45 Yhteenveto ja yhteistyön jatkoaskelista sopiminen

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuuden järjesti Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO jäsenensä VTT:n johdolla.

 

Lisätiedot

Ville Valovirta

Tagit