Sote-palveluiden hankinnat -kehittäjäryhmän käynnistystilaisuus 17.6.2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Motiva
Osoite
Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki

Sote-palveluiden hankintojen -kehittäjäryhmän yhtenä tavoitteena on laatia uusi kansallinen malli sosiaalitoimen asumispalveluhankintojen kilpailuttamiseksi.

Sote-palveluiden kehittäjäryhmässä tullaan tarkastelemaan sote-palveluiden hankintaa seuraavista näkökulmista:

  • millainen on hyvä sote-hankinta,
  • kuinka mm. laatutekijät ja HankintaL:n 12 luvun mahdollistama liikkumavara huomioidaan kilpailutusvaiheessa,
  • yksilöllinen elämänsuunnittelu ja asiakaslähtöisyys sopimuksissa,
  • sopimuksen muotoilu,
  • avoimen sopimusjärjestelyn sopimuskausi,
  • uusien palveluntarjoajien mukaan ottaminen ja palveluiden innovatiivinen kehittäminen sopimusaikana,
  • bonus-sanktio -malli ja
  • vaikuttavuuden mittaaminen ja valvonnan digitalisaatio.

 

Kehittäjäryhmä käynnistyi ensimmäisellä tapaamisella maanantaina 17. kesäkuuuta, tilaisuudessa esitetyt materiaalit löydät alta.

Lue lisää kehittäjäryhmästä ryhmän sivuilta.