Kunnianhimoa korjausrakentamiseen

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Team Finland -talo
Osoite
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki)

Korjausrakentamisen toimintamallit kaipaavat päivitystä. Kunnianhimon tasoa voidaan nostaa kehittämällä uusia ja innovatiivisia toimintatapoja, mutta myös lisäämällä jo olemassa olevien teknologioiden hyödyntämistä. Yksi keskeinen haaste on strategioihin kirjattujen tavoitteiden, esimerkiksi energiatehokkuustavoitteiden, vieminen käytäntöön. 

Keille tilaisuus on suunnattu? 

Korjausrakentamisen parissa työskenteleville ja palveluja tilaaville tahoille. Tilaisuus on suunnattu erityisesti KEINOn rakentamiseen liittyville kehittäjäryhmien (vähähiilinen rakentaminen ja puhdas sisäilma) jäsenille yhteisen keskustelun mahdollistamiseksi. 

Mitä tilaisuus tarjoaa? 

Mahdollisuuden  

  • päivittää korjausrakentamisen nykytilannetta Suomessa
  • kuulla sekä julkisen että yksityisen tahon näkökulmia muutoksen esteistä ja mahdollisuuksista
  • tarkastella hankintamenettelyn mahdollisuuksia korjausrakentamisessa
  • keskustella siitä, mitkä ovat keskeiset muutosta estävät pullonkaulat? Miten nykyisiä toimintamalleja pitäisi kehittää ja kenen vastuulla kehittäminen ensisijaisesti on?

Ohjelma 

12.00 Tilaisuuden avaus
12.10 Innovaatiokumppanuus menettelynä - kokemuksia ja ideoita
Asianajaja, OTL Tuomas Aho, Asianajotoimisto Roihu Oy
12.45 Paneelikeskustelu
Paneelin vetäjänä Miimu Airaksinen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

Paneelissa:

- Harri Hakaste, ympäristöministeriö
- Johanna af Hällström, Helsingin kaupunki
- Vesa Ijäs, Ara
- Kim Lindholm, HOAS
- Jaana Pelkonen, Smart & Clean -säätiö
- Jani Saarinen, Vison Oy
 

13.45 KAHVI
14.05 Asuinkerrostalojen optimaaliset energiaremontit: kustannustehokkuus ja päästötavoitteet
Janne Hirvonen, tutkijatohtori, energiatehokkuus ja energiajärjestelmät, Aalto-yliopisto.
14.35 Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn
14.40 Osallistava ryhmätyö
15.20 Ryhmätyöskentelyn koonti
15.40 Tilaisuus päättyy

 

Aamupäivällä samassa tilassa järjestetään Renovation Leap -hankkeen ensimmäisen vaiheen lopputilaisuus, jossa kuullaan hankkeen välituloksia. Hankkeen tavoitteena on ollut saada korjausrakentamisessa liikkeelle uusia, kunnianhimoisempia hankkeita. Tilaisuuteen on erillinen ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/renovation_leap_090419

 

Tagit