Kunnianhimoa korjausrakentamiseen

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Team Finland -talo
Osoite
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki)

Korjausrakentamisen toimintamallit kaipaavat päivitystä. Kunnianhimon tasoa voidaan nostaa kehittämällä uusia ja innovatiivisia toimintatapoja, mutta myös lisäämällä jo olemassa olevien teknologioiden hyödyntämistä. Yksi keskeinen haaste on strategioihin kirjattujen tavoitteiden, esimerkiksi energiatehokkuustavoitteiden, vieminen käytäntöön. 

Keille tilaisuus on suunnattu? 

Korjausrakentamisen parissa työskenteleville ja palveluja tilaaville tahoille. Tilaisuus on suunnattu erityisesti KEINOn rakentamiseen liittyville kehittäjäryhmien (vähähiilinen rakentaminen ja puhdas sisäilma) jäsenille yhteisen keskustelun mahdollistamiseksi. 

Mitä tilaisuus tarjoaa? 

Mahdollisuuden  

  • päivittää korjausrakentamisen nykytilannetta Suomessa
  • kuulla sekä julkisen että yksityisen tahon näkökulmia muutoksen esteistä ja mahdollisuuksista
  • tarkastella hankintamenettelyn mahdollisuuksia korjausrakentamisessa
  • keskustella siitä, mitkä ovat keskeiset muutosta estävät pullonkaulat? Miten nykyisiä toimintamalleja pitäisi kehittää ja kenen vastuulla kehittäminen ensisijaisesti on?

Ohjelma 

Tilaisuuden ohjelma julkaistaan maaliskuun alussa. 

Tagit