Koneellisen kunnossapidon vähäpäästöiset urakat -kehittäjäryhmän lähtölaukaus

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Turku
Tapahtumapaikka
Turun kaupungintalo
Osoite
Aurakatu 2
Tapahtuman järjestäjä
Motiva / Kuntaliitto

Julkisten hankintojen merkitys markkinoita ohjaavana tekijänä infra-alalla on suuri. Kuntien ja muiden julkisten hankkijoiden nykyiset ja tulevat päästövähennys- sekä hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät vaikuttavia toimia. KEINO tarttuu aiheeseen 2.9 aloittamalla kunnossapidon vähäpäästöisten urakoiden kehitystyön Turussa järjestettävällä tilaisuudella.

Kunnossapidon kehittäjäryhmän painopiste tulee olemaan koneellisen kunnossapidon urakoissa ja päästöjä vähentävien hankintakriteereiden luomisessa kyseisiin palveluihin. Kehittäjäryhmä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisen seurantamallin luomiseen polttoaineenkulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseen.

Koneellisen hoito- ja kunnossapidon urakoissa, esimerkiksi katualueiden sekä kiinteistöjen lumi- ja lakaisutöissä käytetään sekä kuorma-autoja että usean eri tyypin ja kokoluokan työkoneita. Urakoiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten päästöjen vähentämiselle on jonkin verran mahdollisuuksia suoraan koneille asetettavilla vaatimuksilla ja useat kunnat ovatkin itsenäisesti tehneet töitä asian eteen. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on sen sijaan haastavampaa ja niihin kiinnipääsemiseksi täytyy löytää uusia ratkaisuja.

Kenelle tilaisuus on suunnattu?

Tilaisuus on suunnattu kehittämishakuisille kunnossapidon urakoiden hankinnoista päättäville ja hankintoja tekeville ja aiheen parissa työskenteleville julkisen sektorin henkilöille.

Mitä tilaisuus tarjoaa?

Ryhmän tavoitteena on aihepiiriin liittyvien hankintojen kehittäminen yhdessä sisältäen muun muassa hankinta-asiantuntijoiden ja -yksiköiden välisen yhteistyön ja vertaistuen lisäämistä, markkinakartoitusta ja mallien kehitystä. Osallistuvat hankkijat kuulevat aihepiirin ajankohtaisista asioista ja kehitysmahdollisuuksista ja pääsevät mukaan päästölaskennan kehittämiseen.

Urakkakohtaisen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen seurantamallin määritteleminen mahdollistaa sekä organisaatioiden ilmastotavoitteita palvelevan päästölaskennan että mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa päästötason käyttämisen vertailu- tai bonusperusteena.

Tilaisuuteen on myös mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Kehittäjäryhmätoiminnasta saa kuitenkin eniten irti tulemalla paikan päälle. Etäyhteys toteutetaan Microsoftin Teams -sovelluksella tai sen selaimessa toimivalla maksuttomalla versiolla.

ALUSTAVA OHJELMA:

13.00   Kahvi ja esittäytyminen
13.15     Tilaisuuden avaus
13.30   Lähtökohdat kehitystyölle
             - Ilmastotavoitteet
             - Konekanta ja päästövähennysmahdollisuudet
             - Esimerkkejä maailmalta ja Suomesta

14.30   Kehittäjäryhmätyöskentely: kohtuulliset peruskriteerit
             - Päästöluokat
             - Muut päästöjä vähentävät vaatimukset
             - sopimusehdot ja valvonta

15.00   Kehittäjäryhmätyöskentely: urakan päästöjen laskenta
              - Kuinka arvioida kunnossapidon päästövaikutuksia?
              - Olemassa olevia laskenta- ja seurantatyökaluja

15.45   Kehittäjäryhmätyöskentely: seuraavat stepit
             - Ryhmän toimintatapa
             - Työkalujen kehitys
             - Mahdolliset pilotoinnit

16.00  Tilaisuuden päätös

Lisätiedot tapahtumasta ja kehittäjäryhmästä:
Taneli Varis, taneli.varis@motiva.fi