Innovatiivisten hankintojen iBuy-partneritapaaminen 6.-7.3.2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Tampere
Tapahtuman järjestäjä
Suomen Itämeri-instituutti

Suomen Itämeri-instituutti järjestää 6.-7.3. Tampereella iBuy-hankkeen partneritapaamisen, jonne osallistuu iBuy -hankepartnereita ympäri Eurooppaa (alueita ja aluehallinnon edustajia).

iBuy - Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement -projektin tavoitteena on edistää innovatiivisten hankintatapojen kehittämistä, jotta ne tukisivat entistä paremmin alueellisia innovaatiopainopisteitä, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä sekä aluekehitystä. Lisäksi tavoitteena on lisätä julkisten toimijoiden osaamista innovatiivisten hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä miettiä, miten innovatiivisia hankintoja voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin alueellisissa (tai kansallisissa) rakennerahasto-ohjelmissa. iBuy -projekti saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta ja sen kesto on 4,5 vuotta. Hanke on oiva kanava tuoda suomalaista hankintaosaamista esille eurooppalaisessa viitekehyksessä ja hankkeen suomalaisella partnerilla Suomen Itämeri-instituutilla on kiitettävä rooli, sillä se saa tehdä hankkeessa yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, ja viedä täten alueellisia innovatiivisia hankintaesimerkkejä muiden eurooppalaisten alueiden tietoisuuteen.

Hankkeen eurooppalaiset yhteistyökumppanit saapuvat Tampereelle hanketapaamiseen 6.-7.3.2019. Kokouksen aikana hankekumppaneille esitellään tamperelaisia hyviä käytäntöjä innovatiivisista julkisisista hankinnoista. Esittelyssä on myös kansallinen  KEINO-osaamiskeskus sekä alueellisten KEINO-muutosagenttien toiminta.

Lisätietoa hankkeesta täältä: https://www.baltic.org/project/ibuy/  & https://www.interregeurope.eu/ibuy/.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Minna Säpyskä-Aalto, minna.sapyska@tampere.fi, 050 583 2263