Advancing Cities' Sustainability Targets through Public Procurement -työpaja 3.-4.4.2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki

KEINO-osaamiskeskus ja EU-komission TAIEX-EIR PEER 2 PEER -ohjelma järjestivät työpajan, joka tarjosi oppia ja kokemuksia muun muassa siitä, miten strategisia kestävyystavoitteita edistetään tuloksellisesti myös julkisten hankintojen kautta. Advancing Cities' Sustainability Targets through Public Procurement -työpajassa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja Suomesta ja ulkomailta.

Tilaisuudessa olivat asiantuntijoina mm.

  • Stefan Nordin (Tukholman kaupungin hankintajohtaja)
  • Per Erik Österlund (Tukholman kaupungin ympäristöyksiköstä)
  • Valentina Schippers-Opejko (Haarlemin kaupunki, Coordinator Urban Agenda Partnership Innovative and Responsible Public Procurement)
  • Mika Pyykkö, Sitra
  • Isa-Maria Bergman, Motiva/KEINO

Kohderyhmä:
Työpaja on tarkoitettu kuntien hankintajohtajille ja-päälliköille, sekä ympäristöjohtajille ja -päälliköille, sekä mahdollisille vastuullisuudesta tai kestävästä kehityksestä vastaaville henkilöille. Toivomme jokaisesta osallistuvasta kunnasta tai hankintaorganisaatiosta 2 osallistujaa, mielellään niin, että toinen osallistujista edustaa hankintatoimea ja toinen ympäristötoimea, kestävää kehitystä tai vastuullisuutta. Työpajan työskentelykieli on englanti.

Tilaisuuteen on lähetetty kutsu tietyille kunnille ja julkisille hankintayksiköille.

Tiedustelut ja lisätietoja työpajasta:
Salka Orivuori, KEINO-osaamiskeskus/Motiva Oy, salka.orivuori@motiva.fi

 

Tilaisuuden esitykset ovat ladattavissa TAIEX-EIR PEER 2 PEER-verkkosivuilta >>