Hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Miksi arvioida hankintojen vaikuttavuutta? 

Hankintojen toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannan kohteiden jäsennys, käytettävät käsitteet, mittarit ja seurantadata mahdollistavat tietoon pohjautuvan johtamisen. Tiedolla johtamisen edellytykset kasvavat kansallisen tason päätöksenteossa, hallinnonalakohtaisessa työssä, aluetasolla sekä yksittäisten hankintayksiköiden tasolla.  

Julkaisemme helmikuussa 2020 keinolaisten laatiman vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointi -oppaan, josta saat lisätietoa asiasta.

domino

Opas julkisten hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointiin ja mittaamiseen

lateral-image-right