Hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Hankintojen toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannan kohteiden jäsennys, käytettävät käsitteet, mittarit ja seurantadata mahdollistavat tietoon pohjautuvan johtamisen. Tiedolla johtamisen edellytykset kasvavat kansallisen tason päätöksenteossa, hallinnonalakohtaisessa työssä, aluetasolla sekä yksittäisten hankintayksiköiden tasolla.  

Alta löydät julkaisemiamme keinokkaita esimerkkejä, joissa on hyödynnetty vaikutusten ja/tai vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi löydät Youtube-kanavaltamme seuraavat videot aiheeseen liittyen: