Sosiaalisesti vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet -kehittäjäryhmä 

Julkisen hankkijan on hyvä toiminnallaan varmistaa, että hankittavat tuotteet ja palvelut on tuotettu sosiaalisesti vastuullisissa olosuhteissa. Olemassa olevat YK:n ja OECD:n toimintaohjeet ja ILO:n sopimukset ohjaavat yrityksiä kansainvälisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja haitallisten ihmisoikeusvaikutusten välttämiseen. Sosiaalinen vastuu ja sen vastuun näkökohdat tulisikin huomioida jo tarjouspyynnöissä ja lisäksi seurata sovittujen asioiden toteutumista sopimuskaudella. 

Kehittäjäryhmässä käsitellään sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen toteuttamisen toimintaperiaatteita (Code of Conduct).

Hanselin koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on 

  • Tunnistaa riskialttiita toimialoja ja hankintoja ja vähentää sosiaalisen vastuun riskejä
  • Löytää vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin
    • Mitä Code of Conduct tarkoittaa hankintojesi näkökulmasta?  
    • Miten huomioida sosiaalisen vastuun näkökohtia kilpailutusten toteuttamisessa?  
    • Miten laatia onnistunut julkisen hankinnan riskianalyysi sosiaalisen vastuun näkökulmasta? 

Tapahtunutta

Ryhmän kokoamiseen tähtäävä käynnistystilaisuus järjestettiin helmikuussa 2019. Tilaisuuden materiaalit löydät täältä.

Tulossa

Kehittäjäryhmän toiminta on väliaikaisesti keskeytetty. Seuraavan tapaamisen ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Haluatko mukaan kehittäjäryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ryhmän yhteyshenkilölle.

 

Yhteyshenkilö