Sisäilma -kehittäjäryhmä

Sisäilman laadun parantamisen ympärille on muodostumassa uusi markkina, jonka kehitys edellyttää parempaa tiedonvaihtoa tilaajien tarpeista sekä saatavilla olevista ratkaisuista. Useat osaratkaisut vaikuttavat sisäilman laatuun, joten tilaajien intressissä on myös kartoittaa kokemuksia hankintamalleista, joissa kokonaisvastuu sisäilman laadun varmistamisesta siirtyy toimittajalle. 

VTT:n koordinoiman kehittäjäryhmän tavoitteena on

  • edistää ymmärrystä sisäilmaratkaisujen hankinnasta,
  • koota yhteen resursseja ja jakaa hankintojen valmisteluun liittyvää työtä,
  • herättää markkinatoimijoiden kiinnostus tilaajien tarpeisiin vastaavien ratkaisujen kehittämiseen luoden edellytyksiä skaalautuvalle markkinalle,
  • koota tietoa ja edistää tiedonvaihtoa sisäilmaratkaisujen ratkaisuista, tarpeista ja hankintakokemuksista.

Tapahtunutta

  • Sisäilma -kehittäjäryhmä käynnistyi maaliskuussa 2019 järjestetyllä tilaisuudella.
    • Tilaisuuden tarkoitus oli muodostaa kokonaiskuva nykytilanteesta ja julkistoimijoiden kehitystarpeista. Aloitustilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.

Tulossa

  • Ryhmän toiminta jatkuu 18.11. järjestettävällä tilaaja-toimittaja-vuoropuhelulla
    • Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan täältä.

 

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ilmaise kiinnostuksesi ottamalla yhteyttä ryhmän yhteyshenkilöön. 

 

Yhteyshenkilö