Podcast

podcast

KEINO-osaamiskeskus X Futucast: Digivihreän siirtymän eri ulottuvuudet

KEINO-osaamiskeskuksen neljäosaisessa Futucast podcast -sarjassa käsitellään vihreää siirtymää, sen taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia sekä sitä, miksi julkisia hankintoja kannattaa hyödyntää siirtymän toteutuksessa . Podcast-jaksojen vieraat tulevat ympäristöpolitiikan, taloustieteen, innovaatioiden johtamisen ja julkisten hankintojen saralta.   

Ensimmäinen osa: Eeva Furman | Pitääkö kaikkien pelata mukana vihreässä siirtymässä?

Podcast-sarjan ensimmäisessä osassa Isak Rautio ja Suomen ympäristökeskuksen entinen ympäristöpolitiikan johtaja Eeva Furman keskustelevat muun muassa kestävästä kehityksestä, hyvän tulevaisuuden mahdollisuuksista, talouskasvun merkityksestä ja teknologian roolista. Podcastissa saadaan vastaus muun muassa siihen, että ketkä kaikki saavat olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ja mistä palasista tulevaisuuden tulisi koostua.

Kuuntele jakso Spotifyssä

Katso ja kuuntele jakso Youtubessa

Toinen osa: Mika Maliranta | Miten julkiset hankinnat voivat edistää vihreää siirtymää?

Podcast-sarjan toisessa osassa Isak Rautio keskustelee Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren johtajan, taloustieteilijän Mika Malirannan kanssa vihreästä siirtymästä, taloustieteen ja julkisten hankintojen liittymäpinnoista ja  ajankohtaisista kysymyksistä.

Jaksossa pohditaan muun muassa, mitä talouskasvulle pitäisi tehdä, jotta se parhaiten tukisi tavoitetta maksimoida nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia. Maliranta korostaa jaksossa julkisen vallan suuntaavaa luonnetta. Julkistoimijoiden tulisi kannustaa yrityksiä kehittämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja, ja hankinnat ovat tähän yksi työkalu. Millaisiin hankintoihin suuntaava luonne soveltuu ja miten kilpailun vähyys vaikuttaa ympäristöystävällisten innovaatioiden syntymiseen hankintojen kannustamana?

Kuuntele jakso Spotifyssä

Katso ja kuuntele jakso Youtubessa

Kolmas osa: Marjukka Manninen | Miten julkiset hankinnat toimivat kunnanjohtajan näkökulmasta?

Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen vieraili KEINO-osaamiskeskuksen ja Futucastin podcastissa keskustelemasssa siitä, miten kuntaa johdetaan rohkealla visiolla.

Podcastissa kuullaan, miten julkiset hankinnat toimivat kunnanjohtajan näkökulmasta, ja mikä osa niillä on kunnan kehityksessä. Lisäksi pureudutaan siihen,  miten kuntaa ylipäätään johdetaan poliittisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävästi.

Kuuntele jakso Spotifyissa

Katso jakso Youtubessa

 

Neljäs osa: Juha Kauppinen, Jarmo Kastinen &  Aleksi Ikonen | Julkisten hankintojen uusi aika

Jaksossa vierailivat Juha Kauppinen Mikkelin kaupungilta, Jarmo Kastinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä ja  Aleksi Ikonen Mipro Oy:stä keskustelemassa Mikkelin EcoSairilan kehittämisalustan innovatiivisesta hankinnasta, jolla on viety eteenpäin kaupungin visiota kunnianhimoisesta kiertotalous-projektista.

Kuuntele jakso Spotifyissä

Katso jakso Youtubessa