KEINO-akatemia

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma 2020-2021

OHJELMA & SIJAINTI

Yhteensä viisi jaksoa, joissa kaikissa kaksi opetuspäivää eli yhteensä 10 opetuspäivää aikavälillä syyskuu 2020-maaliskuu 2021. Jaksot järjestettiin Teamsissa.

1. JAKSO – Organisaation strategia ja hankintojen tavoitteet

Milloin? 22.–23.9.2020

Kenelle? asiantuntijat

Mitä? Tutustutaan julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin hankintatoimen osalta. Tarkastellaan organisaation strategisia tavoitteita ja sitä, miten hankintojen johtamisella tuetaan organisaation tavoitteiden saavuttamista.

2. JAKSO – Hankintojen analyysi

Milloin? 29.–30.10.2020

Kenelle? asiantuntijat

Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät hankintakategoriat/hankintakokonaisuudet sekä tarvittava hankintojen organisointi ja työnjako. Työpaja organisaation hankintamenojen analysoinnista hyödyntäen hankintakategoria-mallia ja sähköistä hankintamenojen analysointityövälinettä.

3. JAKSO – Hankintojen toteutusvaihtoehdot, toiminnallistaminen ja johtaminen

Milloin? 2.–3.12.2020

Kenelle? ylin johto ja/tai asiantuntijat

Mitä? Tutustutaan toiminnallistamisen työvälineisiin ja tapoihin osallistaa organisaation sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä eri vaihtoehtoskenaarioiden kautta. Tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät tulevat hankinnat/kilpailutukset. Kuullaan KEINO-akatemian 2019–2020 alumneja.

4. JAKSO – Hankintojen vaikuttavuus ja mittaaminen

Milloin? 4.–5.2.2021

Kenelle? asiantuntijat

Mitä? Rakennetaan viitekehys hankintojen vaikuttavuudelle ja sen mittaamiselle organisaatiossa. Tutustutaan vaikuttavuuden arviointiin ja aihepiirin case-esimerkkeihin.

5. JAKSO - Viestintä, riskienhallinta ja verkostoituminen

Milloin? 25.–26.3.2021

Kenelle? asiantuntijat

Mitä? Kehitystehtävien tulosten arviointi ja esittely. Jatkoaskelien listaus ja seurantaohjelman kirjaus.

TYÖSKENTELY 

Kukin organisaatio oli valinnut itselleen sopivan, oman organisaationsa hankintojen kehittämistehtävän, joka toteutettiin ohjelman aikana.

Merkittävä osa työskentelystä tapahtui pienteemaryhmissä, jotka muodostettiin osallistujien mielenkiinnon mukaan (esim. hiilineutraalius, kiertotalous, energia/materiaalitehokkuus, alustatalous ja innovatiiviset hankinnat yms.), kunkin organisaation hankintajohtamisen kypsyysaste huomioiden. Organisaation tarpeet ja lähtökohdat oli selvitetty hakuprosessin yhteydessä.  

Katsaus akatemiassa pilotoitaviin työkaluihin

HAKUPROSESSI

Kehitysohjelmaan osallistuvat organisaatiot kävivät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, johon kuului hakemuksen lähettäminen ja sen jälkeen hankintatoimen maturiteettitarkastelun tekeminen kyselyn avulla sekä (puhelin)haastattelu. Näiden perusteella KEINO teki päätöksensä ohjelmaan valittavista organisaatioista. 

Keino-akatemiaan valitut organisaatiot lukukaudelle 2020-2021

EDELLYTYKSET OSALLISTUMISELLE

  1. Organisaatio on valmis toteuttamaan hankintoihin liittyvän, organisaatiokohtaisen kehitystehtävän 7 kuukaudessa
  2. Joku akatemiaan nimetyistä organisaation edustajista voi osallistua ohjelman lähiopetuspäiviin Helsingissä syyskuu 2020 – maaliskuu 2021

HAKU KEINO-AKATEMIAAN PÄÄTTYI 29.5.2020

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

tags