Korkeakoulujen hankintaopetus

Ammattikorkeakoulut 

Julkisten hankintojen erillisiä opintokokonaisuuksia ovat mm.:

SEAMK 

Julkiset hankinnat 10 op -opintokokonaisuus

METROPOLIA  

Julkiset hankinnat, 5 op-opintokokonaisuus

JAMK 

Opiskele hankintaosaajaksi, 30 op-opintokokonaisuus 

Yliopistot

Julkisen hankinnan osaamisen kehittämistä tarjotaan osana kaupallisten aineiden koulutusta sekä osana oikeustieteen opintoja oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisten hankintojen opetusta sisältyy perusopetukseen ja sitä tarjotaan myös valinnaisena kurssina. Joissain yliopistoissa julkiset hankinnat -kurssi on mahdollista suorittaa myös avoimen yliopiston kautta.