EU-rahoitus innovatiivisille julkisille hankinnoille

EU-rahoituksella tuetaan merkittävää lisäarvoa tuottavia kansainvälisiä hankkeita, joiden vaikutus ulottuu kotimaan rajojen ulkopuolelle. EU tavoittelee rahoituksella innovaatiotoiminnan kysyntälähtöisen volyymin kasvua sekä markkinoiden avaamista yritysten uusille ratkaisuille. Siten rahoitettavat hankkeet ovat pääosin yhteisprojekteja, joissa on mukana useampia toimijoita Euroopan maista. Vaikutusten skaalautuvuus ja merkitys Euroopalle ovatkin keskeisiä kriteereitä EU-rahoituksen myöntämiselle.

Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat muun muassa seuraavat mielenkiintoiset haut.

Konsortioille suunnattu innovatiivisten julkisten hankintojen yhteisrahoitus (COSME-ohjelma)

Konsortioille suunnatun rahoituksen tavoitteena on lisätä julkisten hankkijoiden välistä yhteistyötä ja lisätä siten julkisten hankintojen vaikuttavuuspotentiaalia innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Yhteistyössä julkiset hankkijat voivat edistää innovaatioiden kehittämistä ja tukea erityisesti pk-yritysten markkinoille pääsyä.

Haku päättyy 11. joulukuuta. Lisätietoa hausta ja rahoituksen kriteereistä hakusivuilta.

Terveydenhuollon innovaatioiden laajamittainen kehittäminen ikääntyvässä yhteiskunnassa (Horisontti 2020 -ohjelma)

Rahoituksella tuetaan aktiivista ja terveellistä ikääntymistä edistävien digitaalisten ratkaisujen määrittelyä, hankkimista ja käyttöönottoa. Ratkaisuja tulee etsiä yhteistyössä tilaajien ja toimittajien kesken siten, että saadaan aikaan uusia, paranneltuja ja pitkäaikaisia palveluja ikääntyvälle väestölle.

Haku päättyy 24. huhtikuuta 2019. Lisätietoa hausta ja rahoituksen kriteereistä hakusivuilta.

Nämä ja muut ajankohtaiset rahoitushaut löydät alla olevasta liitteestä.

 

Hankintayksiköiden on mahdollista saada KEINOlta tukea ja sparrausta hakuvaiheessa, ole siis aktiivisesti yhteydessä ja kerro tarpeesi!