Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

KEINOn työkaluja innovatiivisiin hankintoihin

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa monipuolista tukea, sparrausta ja neuvontaa niin innovatiivisten hankintojen strategiseen johtamiseen kuin käytännön toteuttamiseen.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Hankinnan innovaatiopotentiaalin arviointi

Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on linjata, että innovaatiopotentiaali arvioidaan aina, kun hankinnan valmisteluvaiheessa tunnistetaan hankinnan pitävän sisällään innovatiivista potentiaalia joko tilaajan tai toimittajan toiminnan suhteen.

Lue lisää innovaatiopotentiaalin arvioinnista Julkisten hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointiin ja mittaamiseen oppaasta.

Lataa opas

Innovation Broker

Innovation Brokerin eli innovaatiovälittäjän avulla pyritään kasvattamaan innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. Se tarjoaa  esimerkiksi markkinavuoropuhelun tukea, riski- ja rahoituskartoitustukea, hankintayksiköiden tarpeiden kohtauttamista (matchmaking), kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoitusta ja tutkimus- ja kehitystarpeen (t&k) määrittämistä.

Lue lisää Innovation Brokerista

Innovatiivisten hankintojen johtaminen

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma KEINO-akatemia on suunnattu organisaation johdolle sekä hankintoja tekeville. Akatemiassa hankintojen kestävyys- ja innovatiivisuustavoitteita edistetään pureutumalla hankintojen strategiseen johtamiseen. Keskiössä on johtamisjärjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen työkaluksi innovaatiojohtamiselle sekä tulosohjauksen/OKR-mallin hyödyntäminen.

Tutustu KEINO-akatemiaan

Innovatiivisten hankintojen johtamisen akatemiassa autetaan organisaatioita tunnistamaan itselleen sopiva tapa johtaa uudistumista innovatiivisten hankintojen avulla. Lähtökohtana ovat vaikuttavuustavoitteet ja tunnistetut muutoshaasteet, joihin innovatiivisten hankintojen avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja.

Tutustu Innovaatio-akatemiaan

 Innovatiivisten hankintojen johtaminen -webinaarissa syvennyttiin innovaatiojohtamisen keskeisiin kysymyksiin. Kahden case-esimerkin myötä kuultiin innovaatiovalmiuksiaan KEINO-akatemiassa syventäneiden hankintayksiköiden kokemuksia.

Katso tilaisuuden tallenne YouTubessa

Tukea ja sparrausta

KEINO-osaamiskeskuksen maksuton neuvonta auttaa, kun kestävät ja innovatiiviset hankinnat tai niiden rahoitus mietityttää. Neuvonnasta vastaavat KEINO-konsortion asiantuntijat SYKEstä, Motivasta, Hanselista, VTT:stä ja Business Finlandista sekä KEINOn alueelliset muutosagentit.

Tutustu KEINOn neuvontapalveluun

KEINOn alueelliset muutosagentit toimivat paikallisesti kestävien ja innovatiivisten hankintojen neuvonantajina.

Tutustu muutosagentteihin

 

Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus

Yksi keino vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja on hakea hankinnan valmistelun ja suunnittelun tueksi rahoitusta. Rahoitusta voidaan hakea rahoituspalvelusta ja rahoittajasta riippuen myös innovatiivisen hankinnan kehitys- ja pilotointityön sekä investoinnin kustannuksiin. 

Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin

Hankintaesimerkit

Tutustu erilaisiin hankintojen toteuttamisen ja johtamisen esimerkkeihin.

KEINOn hankintaesimerkit

Innovatiivisten hankintojen toteuttaminen – case-videot YouTubessa