KEINOn teemakohtaiset sparraukset

KEINO tarjoaa teemakohtaista sparrausta tiettyihin ohjelmiin tai klinikoihin valituille hankintayksiköille. Vuonna 2021 käynnissä ovat:

Digisparraus

Valkotaulu ja wifi-symboli.

Digisparraus tukee hankintayksiköitä haastavien ja kehittämistä sisältävien digitalisaatiohankintojen valmistelussa. Asiantuntijan toteuttama digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettavien alusta- ja rajanpintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintojen teknisiin vaatimuksiin. Maksuttomaan digisparraukseen voi hakea mukaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä avoimessa haussa. Sparrattavien hankintojen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti ratkaistavien haasteiden skaalautuvuuteen ja hankinnan innovatiivisuuteen.

Lue lisää digisparrauksesta

 

Ruokailuvälineet ja valkotaulu.

Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankintaklinikka

Hankintaklinikkaan valitaan 3–6 hankintayksikköä tai hankintaa. Mukaan valituille hankintayksiköille annetaan sparrausta ryhmissä. Lisäksi tavoitteena on vertaisoppiminen toisilta hankkijoilta.

Lue lisää ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankintaklinikasta