Innovation Broker -palvelut

Alla lyhyet kuvaukset palveluista, joita Innovation Broker- palvelukokonaisuuden alla tarjotaan syksyllä 2022. Palveluiden yksityiskohtaisempi sisältö ja työtavat tarkennetaan asiakaskohtaisesti tarpeiden mukaan.  

Digisparraus     

Palvelu tukee digihankintoja, joissa kehitetään ja hankitaan erilaisia digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja. Digisparraus voi keskittyä esimerkiksi käyttötapaustarkasteluihin ja niiden perusteella asetettaviin alusta- ja rajapintaratkaisujen tai pilvipalveluiden hankintaan liittyviin teknisiin vaatimuksiin.    

Hankintamenettelyn valinnan tuki                 

Palvelu tukee hankintayksikköä hankintamenettelyn valinnassa. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaan kanssa parhaiten tavoitteita tukeva etenemistapa innovatiivisen hankinnan toteuttamiseen.  

Markkinavuoropuhelun tuki                 

Palvelu tarjoaa uusia näkökulmia ja malleja markkinavuoropuhelun käymiseen. Tavoitteena on tunnistaa parhaat tavat käydä markkinavuoropuhelua sparrattavan hankinnan osalta ja kehittää käytäntöjä, joiden myötä markkinavuoropuhelut tukevat hankinnan valmistelua sekä tilaajaa että tarjoajia hyödyttävällä tavalla.  

Markkinaselvitys/Tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking         

Palvelu tukee hankintayksikköä markkinatilanteen kokonaiskuvan muodostamisessa. Osana palvelua tunnistetaan erilaisia lähteitä hyödyntäen potentiaalisia palveluntarjoajia, joilla olisi mahdollisuus vastata hankintayksikön kehitystarpeisiin. Markkinaselvitys tukee tavoitteiden ja kriteerien laatimista ja toimii myös markkinavuoropuheluiden järjestämisen tukena.  

Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus 

Palvelu tarjoaa kokonaisnäkymän erilaisiin innovatiivisten hankintojen rahoitusmahdollisuuksiin. Kartoituksessa käydään läpi asiakkaan hankintaan soveltuvia ajankohtaisia rahoitushakuja.  

Tavoitteiden kirkastaminen

Palvelu tukee asiakasta hankinnan tavoitteiden kirkastamisessa ja hankinnan kokonaisuuden/kohteen tarkentamisessa. 

Vaatimusmäärittelyjen laatimisen tuki (erit. toiminnalliset vaatimukset) 

Palvelu tarjoaa substanssiasiantuntijan näkökulman innovatiivisen hankinnan vaatimusmäärittelyjen laatimiseen. Tavoitteena on selkeyttää tarpeita ja laatia vaatimusmäärittelyt, jotka mahdollistavat hankintayksikön ja palveluntarjoajien yhteiskehittämisen ja kannustavat innovointiin.    

Onko innovatiivinen hankintasi syksyllä 2022 suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja voisi hyötyä Innovation Brokerin palveluista?

Olemme yhteydessä lomakkeen täyttäneisiin 16.5. mennessä ja teemme asiakasvalinnat toukokuun aikana. 

tags