Innovation Brokerin asiakashaku syksylle 2022

innovation broker

Innovation Broker -palveluiden tavoitteena on tukea asiakasta innovatiivisen hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa. Tarjottavia palveluita yhdistää pyrkimys lisätä hankintayksiköiden ja potentiaalisten toimittajien välistä vuoropuhelua ja tiedonkulkua. 

Syksyllä 2022 käynnistyy KEINOn uusin palvelu, innovatiivisten hankintojen valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen tukea tarjoava Innovation Broker -kokonaisuus. Syksyllä 2022 toteutettaviin palveluihin valitaan yhteensä 5-7 asiakasta ja haku on auki 4.-30.4.2022.

Innovation Broker -kokonaisuudessa tarjottavia palveluita ovat digisparraus, hankintamenettelyn valinnan tuki, markkinavuoropuhelun tuki, markkinaselvitys/tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking, rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, tavoitteiden kirkastaminen sekä vaatimusmäärittelyjen laatimisen tuki (erit. toiminnalliset vaatimukset). Lisäksi voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota muuta vastaavaa asiakkaiden tarpeiden mukaista palvelua. Lopulliset päätökset toteutettavista palveluista tehdään asiakasvalinnan yhteydessä samalla, kun valittujen asiakkaiden kanssa tehdään asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat.

Innovation Broker -kokonaisuudessa tarjottavia palveluita ovat digisparraus, hankintamenettelyn valinnan tuki, markkinavuoropuhelun tuki, markkinaselvitys/tarpeiden ja innovaatioiden matchmaking, rahoitusmahdollisuuksien kartoitus, tavoitteiden kirkastaminen sekä vaatimusmäärittelyjen laatimisen tuki (erit. toiminnalliset vaatimukset). Lisäksi voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota muuta vastaavaa asiakkaiden tarpeiden mukaista palvelua. Lopulliset päätökset toteutettavista palveluista tehdään asiakasvalin

Palveluita toteuttavat sekä KEINO-osaajat että kilpailutetut asiantuntijat. Jotta Innovation Brokerin palveluista voisi hyötyä mahdollisimman moni, kokoamme yhteen ja julkaisemme sparrausten keskeisiä tuloksia ja havaintoja esimerkiksi blogitekstien tai avointen webinaarien muodossa. 

Kiinnitämme asiakkaiden valinnasssa huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Hankinnan ajankohta ja aikataulu
  • Hankinnan kohteen ja hankintamenettelyn innovatiivisuus
  • Hankintayksikön sitoutuneisuus ja halu kehittää omaa hankintaosaamista
  • Ratkaistavan haasteen skaalautuvuus

 

Onko innovatiivinen hankintasi syksyllä 2022 suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja voisi hyötyä Innovation Brokerin palveluista?

Olemme yhteydessä lomakkeen täyttäneisiin 16.5. mennessä ja teemme asiakasvalinnat toukokuun aikana. 

tags