Vähähiilisten hankintojen akatemia

"

Vähähiilisten hankintojen akatemian tavoitteena on auttaa osallistuja organisaatioita tekemään hankintojen johtamisen toimintamalli ja kategoriakohtaiset toteuttamissuunnitelmat​ vähähiilisten hankintojen toteuttamiseksi. Ohjelman aikana tunnistetaan kategoriakohtaiset päästöjen vähennysmahdollisuudet ja merkittävimmät kategoriat (vähähiilisyyspotentiaalit)​. 

Tavoitteena on aikaansaada pysyvä toimintamalli ja jatkuvan kehittämisen prosessi, joka kytkeytyy ilmasto-ja vastuullisuusjohtamisen kehittämiseen (toimenpidesuunnitelma)​.

Kohderyhmä

Kuntien, kuntayhtymien, valtion virastojen ja laitosten sekä seurakuntien hankintoihin osallistuvat henkilöt. Akatemiaan osallistuvan organisaation toivotaan kokoavan ryhmän, jossa on edustajina hankinnoista vastaava taho (esim. hankintapäällikkö, talouspäällikkö tms.), substanssiyksikö/toimialan edustajia, hankinta-asiantuntijoita, kestävyys-/vastuullisuusasiantuntija/-päällikkö sekä kehittämis- tai taloussuunnittelusta vastaava henkilö.

Tavoite

Osallistuvien organisaatioiden tavoitteena on laatia suunnitelma kestävien hankintojen toimintamallin luomiseksi organisaatioonsa sekä käynnistää pilottihankinnan valmistelu, jossa edistetään hiilineutraaliustavoitteita.  

Ohjelma ja aikataulu

Haku- ja valintaprosessi

Hakuaika vähähiilisten hankintojen kehitysohjelmaan on 17.1.-11.2.2022. O  Kaikki hakijaorganisaatiot haastatellaan viikoilla 5-7. Valitut organisaatiot julkaistaan ja valituille ilmoitetaan pääsystä ohjelmaan  tämän jälkeen. 

Hakuprosessista ja itse akatemiasta järjestettiin verkossa infotilaisuus maanantaina 24.1. Linkin hakutilaisuuden tallenteeseen saat lähettämässä sähköpostia osoitteeseen sini.marttinen@motiva.fi.

Ennakkotehtävän toteuttaminen

Osallistujille annetaan ennakkotehtävä kick off -tilaisuuden kutsun yhteydessä viimeistään maaliskuun 2022 alussa. 

Vähähiilisyys-akatemian Kick-off 16.3.2022 klo 9-11

Yhteinen tilaisuus kaikille kuudelle organisaatiolle verkossa. Tilaisuudessa esitellään kestävien hankintojen toimintamallia ja käydään ennakkotehtävän pohjalta tavoitetilan kirkastamisen keskustelut sekä esitellään vähähiilisyyspotentiaalin tarkastelua.

Työpajat ja organisaatiokohtaiset sparraukset  

Kaikille osallistujille järjestetään sekä  kaksi (2) yhteistä työpajaa että kaksi (2) organisaatiokohtaista sparrausta. Työpajat on suunnattu kaikille osallistujille ja niissä käydään kehittämiseen liittyviä asioita yhdessä keskustellen. Sparraukset ovat

tags