Hankintatoimen johtamisen kehitysohjelmat

KEINO järjestää julkisille hankkijoille ilmaisia kehitysohjelmia, joilla tuetaan hankintayksiköiden innovatiivisuus- ja kestävyystavoitteita.

KEINO-akatemia (Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen perusteiden kehitysohjelma)

Vuodesta 2019 lähtien järjestetty hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehittämisohjelma KEINO-akatemia on suunnattu organisaation johdolle sekä hankintoja tekeville. Kehitysohjelmassa hankintojen kestävyys- ja innovatiivisuustavoitteita edistetään pureutumalla hankintojen strategiseen johtamiseen.

Lue lisää KEINO-akatemiasta

------------------------------------------------------

Teema-akatemiat (Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventävät kehitysohjelmat)

Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventävät kehitysohjelmat keskittyvät tiettyyn teemaan tai strategiseen tavoitteeseen. Nämä syventävät ns. teema-akatemiat on suunnattu hankintojen johtamisen kehittämistä jo toteuttaneille organisaatioille, esimerkiksi hankintojen johtamisen perusteiden ohjelmia (KEINO-akatemia, TOIMI I ja II) suorittaneille​.

Innovaatio-akatemia (Innovatiivisten hankintojen johtamisen akatemia)

Kehitysohjelman keskiössä on johtamisjärjestelmän hyödyntäminen ja kehittäminen työkaluksi innovaatiojohtamiselle, sekä tulosohjauksen/OKR-mallin hyödyntäminen. Organisaatiot määrittelevät itse, mitä uudistumista ja missä toiminnossa/toimialalla ollaan tekemässä. Ohjelman tavoitteena on, että organisaatiot löytävät oman tapansa johtaa uudistumistaan innovatiivisia hankintoja hyödyntäen​. 

Lue lisää Innovaatio-akatemiasta

Sosiaalisen vastuun akatemia (Sosiaalisesti kestävien hankintojen johtamisen akatemia)

Kehitysohjelman tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden valmiuksia hyödyntää hankintoja strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. ​Lähtökohtana on vaikuttavuuspotentiaali, joihin hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa​. Osallistuvien organisaatioiden on tarkoitus asettaa selkeitä tavoitteita sosiaaliselle vastuulle​ ja laatia toimintamalli, joka sisältää tavoitteet, vastuut ja toimenpiteet, joilla sosiaalista vastuuta hankinnoissa organisaatiossa edistetään.

  • Alustava aikataulu: marraskuu 2022 – helmikuu 2022 

Julkaisemme lisätietoja ohjelmasta viimeistään lokakuussa 2021. 

Vähähiilisyys-akatemia (Vähähiilisten hankintojen johtamisen akatemia)

Kehitysohjelman tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden valmiuksia hyödyntää hankintoja organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. ​Lähtökohtana on vaikuttavuuspotentiaali, joihin hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa​. Osallistuvien organisaatioiden on tarkoitus asettaa selkeitä tavoitteita vähähiilisyydelle alustavan toteuttamissuunnitelman muodossa ja tunnistaa, miten suunnitelma kytketään organisaation ilmasto, -vastuullisuuden- tai kunnissa sen lisäksi elinvoiman johtamiseen​. 

  • Alustava aikataulu: maaliskuu 2022 – kesäkuu 2022 

Julkaisemme lisätietoja ohjelmasta viimeistään helmikuussa 2022. 

Kiertotalous-akatemia (Kiertotaloushankintojen johtamisen akatemia)

  • Alustava aikataulu: syksyllä 2022. 

Julkaisemme lisätietoja ohjelmasta viimeistään elokuussa 2022.