KEINO-muutosagenttien haku 2021

Alkaa: 1.2.2021  

Päättyy: 19.2.2021

TEHTÄVÄT, TOIMIALUE JA VALINTAPERUSTEET 

Alueellisen KEINO-muutosagentin tehtävät  

Alueellinen KEINO-muutosagentti vastaa KEINO-osaamiskeskuksen alueellisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluvat mm.:

 • Tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista ja hyvistä hankintamalleista    
 • KEINO-osaamiskeskuksen alueellisen verkoston perustaminen ja ylläpito  
 • Hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa    
 • Yhteistyön ja hankintojen kehittämisen edistäminen alueella (esim. kehittäjäryhmiin, KEINO-akatemiaan ja kehittämisohjelmiin sekä sparraushakuihin osallistumiseen kannustaminen ja tukeminen) 
 • Kansallisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.

Alueellisen KEINO-muutosagentin toimialue

Haemme muutosagenttia 14:sta alueelle:

 • Lappi
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Päijät-Häme ja Kanta-Häme
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Etelä-Pohjanmaa ja Keski-pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala, Kainuu ja Pohjois-Savo
 • Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Keski-Suomi
 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Kymenlaakso

Alueellisen KEINO-muutosagentin valintaperusteet   

Katsomme muutosagentiksi sopivalle henkilölle ja organisaatoille eduksi seuraavat työtehtäviin kuuluvat taidot ja osaamisen: 

 • Innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen osaaminen ja ymmärrys käytännön hankintatoiminnasta
 • Oman agenttitoimialueen hankintayksiköiden tuntemus
 • Oman agenttitoimialueen markkinatuntemus
 • Syvempi osaaminen jollakin tai useammalla toimialalla esim. rakentaminen, liikenne, ict, sote
 • Taidot: Asiakaspalvelu- projektinjohto ja verkostoitumistaidot 

Muutosagentin oma asuinalue ei ole valintaperuste.  Muutosagentin organisaation sijainti ei ole valintaperuste.

KEINO-muutosagenteiksi ehdotetut/hakevat henkilöt arvioidaan ja pisteytetään hakulomakkeelta löytyvien valintaperusteiden ja erityistavoitteiden mukaan. Hakemuksen jättäneet tahot haastatellaan (noin 20-30 min). Haastatteluja käytetään pohjana toimijoiden valinnassa.

HAKUKELPOISUUS 

Edellytämme, että muutosagentin taustalla toimii organisaatio, jolle avustus myönnetään. Toimija eli organisaatio nimeää muutosagentin, joka toimii pääasiallisesti toiminnan toteuttajana. Organisaation esityksestä resursseja voi myös hyödyntää muut organisaation henkilöt. 

Hakeva organisaatio

Haemme erilaisia toimijoita, jotka toimivat paikallisesti tiedon tuottajina, kokoajina, jalostajina ja välittäjinä.  Haku kohdistuu maakunnassa jo toimiviin verkostoituneisiin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa tunnetaan paikalliset erityispiirteet ja toimijat.  

Hakeva henkilö

Valittavalta henkilöltä vaaditaan kokemusta käytännön hankintatoimesta. Katsomme riittäväksi vähimmäiskokemukseksi:   

 • Vähintään 24 kk kokemusta julkisten hankintojen parista toimimisessa
 • Eduksi luettava toimialakohtainen kokemus on alakohtaisesti vähintään 12 kk

AVUSTUS JA KEINO-MUUTOSAGENTIN TOIMINNAN TUKEMINEN 

KEINO-muutosagentin toimintaa tuetaan rahallisesti avustuksena sekä ammatillisesti.  

Alueellisen KEINO-muutosagentin toiminta-avustus  

Muutosagentteja haetaan nyt kaudelle 1.3.2021-28.2.2022.  

Avustusta myönnetään alueittain alla olevan taulukon mukaisesti. Avustuksen vastineeksi tulee avustuksen saajan kohdistaa hankkeelle vähintään taulukon mukaiset tuntimäärät toimintakaudella.  

Huom. Alla oleva avustussumma on avustuksen arvolisäverollinen summa.

Alue Alueen rahoitus Hankkeeseen käytettävät tunnit
Lappi 20 000 €

40 h/kk

Satakunta 20 000 €

40 h/kk

Keski-Suomi 20 000 €

40 h/kk

Etelä-Karjala 20 000 €

40 h/kk

Etelä-Savo 20 000 €

40 h/kk

Kymenlaakso 20 000 €

40 h/kk

Pohjanmaa 20 000 €

40 h/kk

Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 20 000 €

40 h/kk

Päijät-Häme ja Kanta-Häme 30 000 €

60 h/kk

Pohjois-Pohjanmaa 30 000 €

60 h/kk

Pirkanmaa 30 000 €

60 h/kk

Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kainuu 30 000 €

60 h/kk

Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa 30 000 €

60 h/kk

Uusimaa 55 000 €

110 h/kk

Hankerahaa hakevalle organisaatiolle maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti kahdessa erässä. Hankerahaa voi hakea ennakkona kyseisen jakson rahoitusta vastaavan osuuden.  

Mikäli KEINO-osaamiskeskus saa muutosagenttitoiminnalle jatkorahoitusta, muutosagenttitoiminta voi jatkua tämän kauden jälkeenkin. Mahdolliset jatkoavustusta koskevat päätökset tehdään erikseen.

Alueellisen KEINO-muutosagentin tukeminen  

Valtakunnallinen KEINO-konsortio tukee muutosagenttia:  

 • Välittämällä muutosagentille ajankohtaista tietoa kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista
 • Kouluttamalla agenttia ja alueellista verkostoa  
 • Kokoamalla työn tueksi tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen tietopankkiin  
 • Tarjoamalla muutosagenttien keskinäisen verkoston tuen 
 • Tukemalla alueellista työtä kansallisen moniammatillisen asiantuntijaorganisaatioiden verkoston voimin.    

KEINO-MUUTOSAGENTIKSI HAKEMINEN 

Hakemuksen laatiminen 

Hakija täyttää hakukaavakkeen, jossa se arvioi ehdotetun muutosagentin osaamisen ja kokemuksen sekä hakevaa organisaatiota koskevat tiedot. Muutosagentin kokemusta ja osaamista todennetaan hakemuksen mukana toimitettavilla liitteillä. Hakijaa pyydetään esittämään selvitystä rahoituksen päällekkäisyyden estämisestä, mikäli tämä saa jo toimintaansa muuta rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöstä.  

Hakemusten eli hanke-esitysten toimitustapa  

KEINO-osaamiskeskukselle osoitettu, sähköisesti täytetty haku- eli hanke-esityslomake liitteineen tulee lähettää viimeistään 19.2.2021 sivun lopusta löytyvän linkin kautta. 

Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse tässä yhteydessä toimittaa, vaan ne pyydetään tarvittaessa erikseen.

Haku- ja valintaprosessin aikataulu  

Haun tavoiteaikataulu (viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille):  

 • Hakemuksen jättäneet tahot haastatellaan helmikuun lopussa.
 • Valintapäätös tehdään helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa KEINO-rahoituskauteen liittyvien päätösten jälkeen.
 • Muutosagentit koulutetaan valinnan jälkeen. Koulutus pitää sisällään alustavasti kaksi etäkoulutuspäivää.
 • Muutosagenttien toimintakausi alkaa 10.3.2021.

Mahdollisista viivästyksistä ilmoitetaan hakijoille.

Täytä hakulomake täältä.

tags

KEINO-muutosagentteina toimineet kertovat: mikä on parasta agenttityössä?

Mikä on parasta Kymenlaakson, Varsinais-Suomen, Lapin ja Satakunnan agenttien mielestä?

lateral-image-right