KEINO-muutosagentit

muutosagenttien alueet 2022

KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja heidän tehtävänään on: 

1. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista 

2. neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti 

3. verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään 

4. aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin 

Ensimmäiset hankintojen KEINO-muutosagentit valittiin joulukuussa 2018 kolmeen maakuntaan ja toimintaa on laajennettu uusiin maakuntiin vuosittain.

Muutosagentteja löytyy tällä hetkellä seuraavista maakunnista:

Moni KEINO-muutosagenteista toimii myös alueensa hankintaneuvojana tai hankinta-asiamiehenä. Lue lisää näiden roolien eroista sivun Usein kysytyt kysyttyä KEINOsta lopusta (UKK).

tags