KEINO-konsortion organisaatiot ja roolit

 

Motiva Oy toimii osaamiskeskuksen koor-dinaattorina ja vastaa keskuksen toimin-nasta. Tämän lisäksi Motivan vastuulla on  osaamisen kehittämisen ja vertaistuen pai-nopistealue, useiden kehittäjäryhmien toi-minta sekä Green Deal -mallin pilotointi. Vastuuhenkilö johtaja Isa-Maria Bergman.

Kuntaliitto vastaa osaamiskeskuksen viestinnästä sekä strategisen johtamisen, mittaamisen ja vaikutusten arvioinnin painopistealueesta.  Kuntaliitto vastaa osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta (erityisesti muutosagenttitoiminta) ja vertaistuesta yhdessä Motiva Oy:n kanssa. Vastuuhenkilö Katariina Huikko.   

Hansel Oy osallistuu laajasti koko osaamiskeskuksen toimintaan omalla asiantuntijuudellaan ja valtionhallinnon hankintojen kehittäjänä ja vaikuttajana. Vastuuhenkilö: Liisa Lehtomäki.  

Valtion teknillinen tutkimuslaitos VTT vastaa hankintojen mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioimisen kehittämisestä, sekä osallistuu laajasti osaamiskeskuksen toimintaan omalla asiantuntijuudellaan. Vastuuhenkilö Ville Valovirta. 

Suomen ympäristökeskus SYKE osallistuu laajasti osaamiskeskuksen toimintaan omalla asiantuntijuudellaan. Vastuuhenkilö Katriina Alhola. 

Business Finland BF vastaa “kehittäjäryhmät” ja “kansainvälinen yhteistyö” painopistealueista. BF osallistuu osaamiskeskuksen toimintaan verkottamalla hankintayksiköitä liiketoimintaekosysteemeihin, yritysverkostoihin sekä tuomalla esimerkkejä ja tietoa, miten hankinnat voivat toimia markkinoiden avaajina kasvualoilla. Vastuuhenkilöt Piia Moilanen, Riikka Munne ja Eriika Autio. 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toimii osaamiskeskuksessa monipuolisesti vahvana vaikutusten hankinnan asiantuntijana. Vastuuhenkilöt Anna Tonteri ja Anna-Maija Aalto. 

KL-Kuntahankinnat Oy toimii osaamiskeskuksena keskeisenä kuntasektorin hankintojen vaikuttajana ja kehittäjänä. Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Raili Hilakari.

 

Katso alta visualisointi osaamiskeskuksen organisaatioiden siihen tuomasta osaamisesta ja verkostoista. Voit myös ladata kuvan alta pdf-muotoisena joku pysty- tai vaakamuodossa.

Visualisointi KEINO-organisaatioiden osaamisesta ja verkostoista