KEINO-muutosagentit

KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja heidän tehtävänään on: 

1. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista 

2. neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti 

3. verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään 

4. aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin 

Ensimmäiset KEINO-muutosagentit on valittu pilottiprojekteihin seuraaville alueille: Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Näiden pilottikohteiden perusteella, pyrimme saamaan muutosagentti-konseptia laajennettua kaikkiin tuleviin maakuntiin. 

AJANKOHTAISTA: