KEINO-muutosagentit

Kartta KEINO-muutosagenttien alueista syksyllä 2019KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä ja tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Muutosagenttien työpanosta tuetaan KEINOn resursseista ja heidän tehtävänään on: 

1. tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista 

2. neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti 

3. verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään 

4. aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin 

Ensimmäiset KEINO-muutosagentit valittiin joulukuussa 2018 pilottiprojekteihin seuraaville alueille: PirkanmaaPohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi

Toinen erä KEINO-muutosagentteja aloitti työnsä syksyllä 2019 seuraavilla alueilla:  Kymenlaakso, Lappi, Satakunta.

 

tags