Hankinnan innovaatiopotentiaalin arviointiohje/-lomake