Hankinnan potentiaalisten vaikutusten arviointiohje/-lomake