Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokurssi

kuvituskuva

Monet työmailla käytettävistä työkoneista ovat vielä polttomoottorikäyttöisiä ja niistä aiheutuu merkittävä määrä hiilidioksidipäästöjä ja lähipäästöjä. Siirtyminen vähäpäästöisten työkoneiden käyttöön ja työkoneiden oikeanlainen käyttötapa auttavat pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä ja liikenteen päästöjä.

Motiva on tuottanut kaikille avoimen Vähäpäästöiset työkoneet -koulutuskokonaisuuden, jossa pureudutaan työkoneiden päästöjen vähentämisen keinoihin niin koneen käyttäjän, urakoitsijan kuin tilaajankin näkökulmasta. Koulutus on maksuton.

Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi saavuttaa myös terveydelle haitallisten lähipäästöjen, kuten hiukkasten, hiilimonoksidin ja typpidioksidin sekä melun, vähentymistä.

Koulutus koostuu neljästä osiosta, jotka ovat:

  •     yleinen osio,
  •     työkoneen käyttäjille suunnattu osio,
  •     urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja työnjohtajille suunnattu osio, sekä
  •     hankinnoista vastaaville suunnattu osio.

Verkkokoulutus Motiva Oy:n verkkopalvelussa

tags