Vähähiilisten uimahallien vapaaehtoiset hankintakriteerit -opas

uimhallikriteerit

KEINOn vähähiilisten uimahallien kehittäjäryhmän opit, kokemukset ja ajatukset on koottu yksiin kansiin vähähiilisten uimahallien vapaaehtoisiksi kriteereiksi. Opas sisältää ohjeita ja vapaaehtoisia kriteerejä vähähiilisten uimahallien hankintojen valmisteluun. Sitä voi hyödyntää hankinnan valmistelussa, kuten markkinavuoropuhelussa sekä suunnittelussa ja kilpailutuksessa.

tags