Ulkoleikkivälineet ja -kalusteet green deal -kriteerit

green deal lapsi ja leluja

Haitattomien kemikaalien green dealilla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken.

Ulkoleikkivälineet ja -kalusteet green deal-kriteerit

LIITE 1 Kriteerien käyttö tuotehankinnoissa – suunnittelijalle ja urakoitsijalle

 

 

tags