Sisäkalusteet ml. patjat green deal -kriteerit

kalusteita päiväkodissa

Haitattomien kemikaalien green dealilla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken.

 

Sisäkalusteet ml. patjat green deal -kriteerit

LIITE 1: Ympäristömerkkien ja sertifikaattien käyttö todentamisessa

 

tags