Markkinavuoropuhelu

Kala- ja kasvisruokien hankinta - Case pääkaupunkiseutu

Mies kantaa kasviksia.

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit  

Hankinnan kohde
Ateria- ja ruokapalvelut

Hankinnan tavoite
Kestävämmät mutta myös maistuvammat ateriapalvelut erityisesti kala- ja kasvistarjonnassa. 

Hankinnan taustaa
Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Espoon ja Vantaan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 ja Helsingin vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteet kohdistuvat myös kaupunkien tuottamiin julkisiin ruokapalveluihin, joissa kaupungit siirtyvät valtuustoaloitteidensa ohjaamina kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Kaupungit eivät pääse tavoitteisiinsa yksin, vaan myös ateria- ja ruokapalveluiden tuottajien panos ja tuki tarvitaan. Tavoitetta tukemaan järjestettiin markkinavuoropuhelu 8.12.2020 tiistaina. Tilaisuuden tavoite oli saada aikaan keskustelua ateria- ja ravintolapalveluita tuottavien toimijoiden sekä eri kaupunkien ruokapalveluista vastaavien kesken.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu

Markkinavuoropuhelutilaisuuden suunnittelu:
Markkinavuoropuhelun teemana oli kestävästi hankittujen kasvis- ja kalaruokien lisääminen ja hyväksyttävyyden parantaminen. (Hyväksyttävyydellä tarkoitetaan kestävien kala- ja kasvisruokien lisäämiseen liittyviin haasteisiin pureutumista esimerkiksi ruokailijan, henkilökunnan tai muun sidosryhmän ennakkoluulojen ja asenteiden muuttamiseksi, sekä menekin parantamista esimerkiksi makua ja houkuttelevuutta kehittämällä). Työpajan antia ja tuloksia oli tarkoitus hyödyntää soveltuvin osin myös maa- ja metsätalousministeriön tuottaman ruokapalveluiden hankintaoppaan laadinnassa.  

Tilaisuuden runko jaettiin kolmeen kokonaisuuteen:  

 • kaupunkien tarpeiden ja tavoitteiden esittely,
 • kestävien kasvis- ja kalaruokien tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyvien haasteiden käsittely sekä
 • keskustelu teemoittain työpajoissa. Teemakeskusteluita tukemaan työstettiin sarja kysymyksiä.

Markkinavuoropuhelun kokonaisuus haluttiin pitää kompaktina, joten kestoksi päätettiin 90 minuuttia. Keskusteluun eli työpajaosuudelle varattiin aikaa 50 minuuttia.

Markkinavuoropuhelun suunnitteluryhmään kuului Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien asiantuntijoita, maa- ja metsätalousministeriön hankintalähettiläs ja KEINO-osaamiskeskuksen muutosagentti. Projektipäällikkönä toimi Helsingin kaupungin projektikoordinaattori. Suunnitteluryhmän toiminta oli dynaamista ja hyvä esimerkki ketterästi toimivasta vertaisverkostosta.

Markkinavuoropuhelu
Markkinavuoropuhelua markkinoitiin suoraan kaupunkien ateriapalveluiden kilpailutuksiin osallistuneille ja olemassa oleville toimittajille, Hilmassa sekä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanavissa.

Tilaisuus järjestettiin Microsoft Teams -alustalla ja sen fasilitaattorina toimi Uudenmaan KEINO-muutosagentti Pentti Komssi.

Tilaisuuden agenda:

Johdatus työpajan teemaan

 • Vastuullisuuskonsultti Eveliina Varis (Vantaan kaupunki)  
 • Projektikoordinaattori Reetta Huomo (Helsingin kaupunki) 
 • Ruokapalveluasiantuntija Tuija Sivonen (Espoon kaupunki) 

Alustukset työpajaosuuteen

 • Ilmastoystävällinen ruoka syödään koulussa (tutkimusprofessori Minna Kaljonen, SYKE)
 • Kasvista kouluihin - Pro-gradun tulokset (Marita Kettunen) 
 • Vantaan osallistamishanke (ympäristökonsultti Noora Ilola, Vantaan kaupunki)
 • Särkikalat merestä ruokapöytään (projektipäällikkö Miina Mäki, John Nurmisen Säätiö) 
 • Kotimaisen kalan kehittämisohjelma (neuvotteleva virkamies Timo Halonen, MMM) 
 • Fisupihvin tarina (suunnittelija Meri Mathlin, palvelukeskus Helsinki) 

Työpajaosuus
Teemat keskusteluissa olivat Ennakkoluuloja ja maistuvuus sekä Hinta ja saatavuus. Osallistujat jaettiin neljään työpajaan.

Tilaisuuteen osallistui eri ateriapalveluiden tuottajia sekä useiden pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kaupunkien ruokapalveluista vastaavia yhteensä 60 henkeä.

Tilaisuuden anti
Tilaisuuden esitysmateriaalit, työpajakeskusteluiden yhteenvedot ja osallistuneiden yritysten esittelyt jaettiin osallistujille tilaisuuden jälkeen.

“Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja hyvä esimerkki yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta, mitä tänä päivänä tarvitaan lisää sekä kuntien että ruokaketjun eri toimijoiden välille pyrittäessä kehittämään julkisten ruokahankintojen kestävyyttä ja vastuullisuutta”, kommentoi tilaisuuteen osallistunut maa- ja metsätalousministeriön hankintalähettiläs Auli Väänänen.

Palautteet yrityksiltä
Tilaisuuden osallistujien antamien yleisarvosanojen keskiarvo on 4,6/5. Yritykset kiittelivät kaupunkien yhteistyötä sekä tilaisuuden tiivistä ohjelmaa ja korostivat ylipäätään tällaisten tilaisuuksien tarpeellisuutta. Alustuspuheenvuorot saivat erityisesti hyvää palautetta. Muutamassa palautteessa toivottiin, että työpajaosuus olisi hyvä olla pitempi, jotta aiheet tulisivat laajemmin käsitellyksi ja kaikki pääsisivät ääneen.

”Markkinavuoropuhelun teema oli superkiinnostava, ja oli ilahduttavaa huomata, että paikalla oli niin erityyppisiä profiileja aina tilaajista ruuan sekä ruokapalvelujen tuottajiin. Pidin siitä, että teemaa alustettiin erilaisilla puheenvuoroilla, joilla luotiin jo alkuun osallistujille yhteinen sanasto ja ymmärrys aiheen ajankohtaisuudesta. Haasteena tällaisissa tilaisuuksissa on toki spontaani vuoropuhelu mutta jakauduttuamme pienryhmiin keskustelu ainakin onnistui oman ryhmäni kohdalla hyvin. Harmillista, että aika keskusteluun tuntui siellä jopa loppuvan kesken. Meidän yrityksessämme ajatus kestävyydestä on ollut pinnalla alusta alkaen, joten vuoropuhelutilaisuus ei sinänsä tule muuttamaan toimintaamme. Jäämme odottamaan seuraavia askeleita, ja miten kaupungit konkreettisesti toimivat vuoropuhelun tuloksena”, kertoo Fodbarin myyntijohtaja Maria Nuotio

Järjestäjien arviot
Tilaisuus pysyi hyvin aikataulussa, tekniikka toimi moitteetta ja vuoropuhelulle asetetut tavoitteet saavutettiin. Joissain työpajoissa koettiin haasteelliseksi pitää keskustelut suunnitelluissa teemoissa, eivätkä kaikki saaneet ääntään esille. Paikalla oli yrityksiä, jotka eivät olleet aiemmin tarjonneet julkisiin hankintoihin. Yritykset verkostoituivat ja kertoivat lähtevänsä kehittämään palvelujaan esitettyjä tarpeita vastaaviksi. Yritykset ovat olleet yhteydessä kaupunkeihin muidenkin kehityshankkeiden puitteissa.

Tilaisuuden organisaattori, Helsingin kaupungin projektikoordinaattori Reetta Huomo piti tilaisuutta onnistuneena: ”Kaupunkiemme ilmastotavoitteet ovat nostaneet esille julkisten ruokapalveluiden vaikuttavuuden. Haluamme tarjota kaikille asiakasryhmillemme maistuvan, terveellisen ja vastuullisen ruoan esimerkin. Keskeisiä tavoitteitamme on edistää ilmastoystävällisten raaka-aineiden tarjoamista, vähentää hävikkiä ja vahvistaa ympäristövastuullista ruokakulttuuria ja -kasvatusta. Tavoitteisiin pääseminen vaatii kuitenkin yhteistyötä, johon markkinatyöpaja vastasi hyvin.”

tags