Maria Röykkä kasvokuva

Name
Maria
Röykkä

Titteli
kehityspäällikkö (henkilökierrossa 31.12.2023 saakka)

Yhteystiedot
Sähköposti
maria.roykka@hansel.fi
Puhelinnumero
029 444 4307

Vahvuudet

Vaikuttavuuslähtöiset ja innovatiiviset hankinnat ja hankintojen ja hankintatoimen kehittäminen asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Keinolaisen kommentti

Julkisissa hankinnoissa kannattaa aina pohtia, miten tekisi hankinnan entistä paremmin. Julkisissa hankinnoissa on suuret vaikutusmahdollisuudet ja toisaalta vastuu käyttää verovaroja vastuullisesti. Tiedostetaan julkisten hankintojen vaikutukset ja kehitetään entistä parempia ratkaisuja.

Maria on henkilökierrossa valtiovarainministeriössä 1.2.–31.12.2023.