Kuva Maria Merisalo

Name
Maria
Merisalo

Titteli
FT, Erikoistutkija, Innovaatiot, talous ja politiikka

Yhteystiedot
Sähköposti
maria.merisalo@vtt.fi
Puhelinnumero
+358 40 628 8413

Vahvuudet

Hankintojen vaikuttavuuden arviointi, mittaaminen, todentaminen

Keinolaisen kommentti

Innovatiivisten hankintojen arviointi on keskeinen työväline kohti hankinnoille asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.