Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Tutkimuksia hankinnoista Suomessa

KEINO-osaamiskeskus on koonnut Suomessa tehtyjä tutkimuksia kestävistä ja innovatiivisista julkisista hankinnoista alla olevaan taulukkoon.