Harmaan talouden torjunta

Harmaa talous tarkoittaa erilaisten lakisääteisten velvoitteiden, kuten työeläkevakuutusmaksujen, laiminlyöntiä. Harmaa talous aiheuttaa kilpailun vääristymistä, joka voi johtaa työntekijöiden oikeuksien rikkomiseen. 

Harmaata taloutta voidaan estää sopimuksenaikaisella valvonnalla ja tarkistamalla tarjoajien taustat kilpailutusvaiheessa. Erilaiset sähköiset työkalut valvonnan toteuttamiseen ovat kehittyneet viime vuosina, ja kilpailutusvaiheen aikainen taustojen automaattinen tarkastus alkaa jo olla arkipäivää. 

Sopimusaikaisen valvonnan lisäksi hankintayksikön on hyvä kirjata sopimusehtoihin, että hankintayksiköllä on mahdollisuus puuttua rikkomuksiin myös sopimuskaudella. Sopimus voidaan sitoa esimerkiksi yleisiin sopimusehtoihin. Yleisissä sopimusehdoissa on huomioitu yleisimmät rikkeet, joihin tarjoaja voi syyllistyä sopimuskauden aikana sekä sopimukselliset seuraamukset, joita tuottajalle voi rikkeistä seurata. Yleisten sopimusehtojen lisäksi tarjouspyynnössä ja sopimuksessa voidaan määritellä myös sanktioista erikseen tai yleisten sopimusehtoja lisäksi. Rikkeistä seuraavien sakkomaksujen määrittely on yleistä esimerkiksi rakennusurakoiden kohdalla. 

tags