Elinkaarilaskelmat ja kokonaistaloudellisuus

Hankintalain mukaan hankintayksikön on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Valinta näiden perusteiden käytön välillä on hankintayksikön harkinnassa. 

Hankinnan vertailuperusteena voidaan käyttää elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannukset voivat olla joko hankintayksikköön ja hankinnan kohteen käyttäjille kohdistuvia kustannuksia tai ulkoisia ympäristövaikutuksia. Hankintayksikköön tai käyttäjään kohdistuvia elinkaarikustannuksia ovat hankintakustannukset, käyttökustannukset, huoltokustannukset sekä kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset ja muut elinkaaren aikaiset kustannukset. Myös ulkoiset ympäristövaikutukset voidaan huomioida. Tällöin niiden rahallinen arvo tulee kuitenkin pystyä määrittämään ja tarkastamaan.

Lisää aiheesta:

Lue hankintojen elinkaarikustannuksista Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta

tags