Taloudellinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Kestävä julkinen taloudenpito vaatii laajojen näkökulmien huomioimista: hankintojen tarveharkintaa, elinkaarikustannusten huomioimista, kokonaistaloudellisuutta koko organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä hankintojen vaikuttavuusperustaisuutta eli kykyä vastata olemassa olevaan tarpeeseen.

Lisäksi julkisten hankintojen taloudellisesti kestävä toteutus voi tarkoittaa tehokkaita ja suunnitelmallisia hankintaprosesseja mutta myös markkinoiden toiminnan parantamista esimerkiksi avoimen viestinnän ja vuoropuhelun kautta. Tyypillisiä taloudellisen kestävyyden linjauksia ovat:

Alta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten taloudellinen kestävyys on huomioitu julkisissa hankinnoissa.