Sosiaalinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Sosiaalinen kestävyys voi näkyä hankinnoissa hyvin eri tavoin hankinnasta riippuen. Esimerkiksi kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä ja työelämän perusoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Rakennusurakoissa taas voi korostua rakennuksen esteettömyyteen ja erilaisten käyttäjäryhmien yhdenvertaisuuteen liittyvien näkökohtien laaja huomioiminen.

Usein tuotteita kuitenkin hankitaan kansainvälisiltä markkinoilta ja myös maista, joissa elää paljon haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tällöin tuotteiden jäljitettävyys, reilu kauppa sekä työntekijöiden työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen nousevat etualalle.

Vaikka mahdollisuuksia olisi periaatteessa runsaasti, sosiaalisen vastuullisuuden teemat näkyvät julkisten hankintojen johtamisessa usein muita näkökulmia vähemmän. Tämä tuli esiin KEINOn julkisten hankintojen johtamisen tilaa koskevassa selvityksessä. Mahdollisia sosiaalisen kestävyyden linjauksia julkisille hankinnoille ovat:

Tutustu sosiaaliseen vastuullisuuteen käytännön esimerkkien kautta Finnwatchin julkaisusta Sanoista tekoihin - Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa

Alta löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sosiaalinen kestävyys on huomioitu julkisissa hankinnoissa.

Hankintojen strategiset linjaukset

Taloudellinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Ekologinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Innovatiivisuus julkisissa hankinnoissa

kuvituskuva

Kokemuksia sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa

Työ ja elinkeinoministeriön julkaisu kuvaa 10 eri hankintayksikön kokemuksia, onnistumisia ja ongelmia, sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista. 

lateral-image-right