Sosiaalinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

""

Sosiaalinen kestävyys voi näkyä hankinnoissa hyvin eri tavoin hankinnasta riippuen. Esimerkiksi kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen edistämisestä ja työelämän perusoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Rakennusurakoissa taas voi korostua rakennuksen esteettömyyteen ja erilaisten käyttäjäryhmien yhdenvertaisuuteen liittyvien näkökohtien laaja huomioiminen.

Usein tuotteita kuitenkin hankitaan kansainvälisiltä markkinoilta ja myös maista, joissa elää paljon haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tällöin tuotteiden jäljitettävyys, reilu kauppa sekä työntekijöiden työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen nousevat etualalle.

Vaikka mahdollisuuksia olisi periaatteessa runsaasti, sosiaalisen vastuullisuuden teemat näkyvät julkisten hankintojen johtamisessa usein muita näkökulmia vähemmän. Tämä tuli esiin KEINOn julkisten hankintojen johtamisen tilaa koskevassa selvityksessä. Mahdollisia sosiaalisen kestävyyden linjauksia julkisille hankinnoille ovat:

Sosiaalisen vastuun vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct) sekä opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin

Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel on Hankinta-Suomi-yhteistyössä laatinut vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct), jotka edellyttävät julkisen hankinnan toimittajaa sitoutumaan siihen, että tuote valmistetaan eettisten toimintaohjeiden mukaisissa olosuhteissa. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet on tarkoitettu lisättäväksi osaksi hankintasopimusta.

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet - ohjeistus asiakirja-muodossa PDF 798kB

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet - ohjeistus powerpoint-muodossa PDF 1.7MB

Lue TEMin opas sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista

Sosiaaliseen vastuullisuuteen/kestävyyteen liittyviä esimerkkejä ja kokemuksia

Alta löydät myös sivustollamme julkaistuja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten sosiaalinen kestävyys on huomioitu julkisissa hankinnoissa.

Muuta hankintojen sosiaaliseen kestävyyteen liittyvää sivustollamme

Hankintojen strategiset linjaukset

Taloudellinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Ekologinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Innovatiivisuus julkisissa hankinnoissa