Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali

Itseopiskelumateriaali on kolmiosainen ja se koostuu seuraavista jaksoista:

Osa 1: Minkälaisia ovat haitalliset kemikaalit ja miten ne vaikuttavat meihin ja ympäristöön?

 • Antaa yleiskäsityksen siitä, mikä tekee kemikaalista vaarallisen.​
 • Kertoo minkälaisia vaikutuksia vaarallisilla kemikaaleilla on elimistöön. ​
 • Auttaa tunnistamaan miten vaaralliset kemikaalit kulkeutuvat ympäristöön ja elimistöön. 

Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali OSA 1 (PDF)

Osa 2: Kemikaalit ja julkiset hankinnat

 • Antaa käsityksen siitä, miten kemikaaleja säädellään​
 • Auttaa hankintoja tekevät henkilön kemikaalitiedon äärelle​
 • Kertoo, miksi hankkijoiden pitää huomioida kemikaalit hankinnoissa.

Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali OSA 2 (PDF)

Osa 3: Julkisten hankintojen kemikaalitietoutta

 • Miksi haitalliset aineet kannattaa huomioida jo hankintavaiheessa?​
 • Miten hankintalaki suhtautuu kestäviin julkisiin hankintoihin?​
 • Miten EU tukee kemikaalien huomioimista julkisissa hankinnoissa?​
 • Millaisia työkaluja on kemikaalien huomioimiseen hankinnoissa?​
 • Esimerkit Turusta ja Tukholmasta.

Kemikaalit julkisissa hankinnoissa -itseopiskelumateriaali OSA 3 (PDF)

 

Koulutusmateriaali on maksuton ja sitä voi opiskella itsenäisesti. 

tags