Mikä innovatiivinen hankinta?

Innovatiivisen hankinnan kohteena on uusi tai selvästi parannettu tuote tai palvelu, joka ei vielä ole laajasti käytössä. Innovatiivinen hankinta voi olla myös uudenlainen tapa toteuttaa hankinta tai sen kohteena oleva projekti kuten rakennusurakka. Hankintasopimukseen voi sisältyä uuden ratkaisun kehitystyötä ja pilotointia. Hankinta voidaan ennalta määritellyn toteutusmallin sijaan kohdistaa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Innovatiivisilla hankinnoilla on kahdensuuntaisia hyötyjä. Uuden teknologian, palvelumallien ja toteutusprosessien käyttöönoton avulla hankintayksikkö voi parantaa vastuullaan olevien julkisten palvelujen laatua, tuottavuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä. Innovatiivisilla hankinnoilla on tärkeä rooli valtion ja kuntien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa kuten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, palveluprosessien tuottavuuden kasvattamisessa ja ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavat tärkeitä asiakasreferenssejä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa. Hankinnan avulla syntyvä liiketoiminnan kasvu tuottaa myös työllisyysvaikutuksia.

 

Turun yliopiston innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen aikana avattiin vuoropuhelua pk-yritysten ja julkisten hankkijoiden välille ja luotiin edellytyksiä uusien, avoimuuteen perustuvien yhteistyömallien syntymiselle. Vuoden 2013 aikana kolme varsinaissuomalaista hankintatiimiä saivat valmennusta innovatiivisten ja vastuullisten hankintojen tekemiseen. Katso video, jossa valmennukseen osallistuneet tiimien jäsenet kertovat valmennuksesta heränneitä oivalluksiaan. Lisäksi videolla kuullaan Turun hankinta- ja logistiikkajohtajan Pauliina Lautiaisen ja hankinta-asiamies Jorma Saarikedon mietteitä fiksujen hankintojen tekemisestä.

Aiheeseen liittyviä sivuja

Askeleet innovatiivisiin hankintoihin

Miksi innovatiiviset hankinnat ja mitä innovatiivisilla hankinnoilla voidaan tarkoittaa? Hankintojen innovatiivisuuden eri muodot.
centred-liftup

Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen

Valtioneuvoston selvitys innovatiivisten julkisten hankintojen mahdollisuuksista eri toimialoilla ja eri tyyppisissä hankinnoissa.
centred-liftup

Innokylä

Innokylä - verkkopalvelu on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö.

Innovatiiviset julkiset hankinnat: vaikutukset ja hyvät käytännöt

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2018

Innovaatioekosysteemit käsikirja 2.0

Avointen innovaatioalustojen kärkihankkeessa muodostettuja tulkintoja, määrittelyjä ja työkaluja käyttöönotettaviksi ja jatkojalostettaviksi (mm.mittarit, kypsyystaso, elinkaari, vaikuttavuus).

Innovatiiviset hankinnat voivat ratkaista ongelmia ja lisätä tuottavuutta

Työ- ja elinkeinoministeriön innovatiiviset julkiset hankinnat -sivu.