Keinokkaat verkostot ja hankkeet

KEINO on verkostomainen osaamiskeskus, koska verkostoissa on voimaa. KEINO muodostuu siis erillisten toimijoiden verkostosta mutta pyrkii myös muodostamaan niitä ja kannustamaan sellaisten muodostamiseen. Alla muutamia esimerkkejä keinokkaista eli kestävien ja innovatiivisten toimijoiden verkostoista.

FISU

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

HINKU

HINKU-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. HINKU jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Kiihdyttämö

Kiihdyttämö on hanke, joka liittää vähähiilisyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa. Kärkiteemoina ovat rakentaminen, liikenne ja kuljetukset, sekä julkiset ruokapalvelut. Hankkeessa luotsataan kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja, sekä tehdään vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen rahoitusinstrumentteja hankkijoille tutuiksi.

CIRCWASTE

CIRCWASTE-hanke tavoittelee kiertotaloutta Suomessa ja edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä sekä materiaalien kierrätystä. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Energia- ja materiaaliloikka

Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelu toteuttaa omalta osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Sivustolla kannustetaan energia ja materiaalitehokkuuteen esimerkkien, vertaistuen ja yhteisöllisyyden avulla ja dokumentoidaan monenlaisia jo toteutuneita ja menossa olevia loikkia