Kestävä ja innovatiivinen hankinta

Keinon kuvitus - KEINOn punnukset

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen avulla voidaan tuottaa laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä palveluja. Samalla ne toimivat keinona vastata julkisen sektorin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Tällaisia ovat muun muassa ilmasto- ja resurssitehokkuustavoitteet, sosiaalinen tasa-arvo ja julkisen sektorin talouden tasapaino.

Mikä kestävä hankinta?

narrow

Mikä innovatiivinen hankinta?

narrow

Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow

Miten tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

narrow