Sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnat

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen SIB-mallia höydyntäen- Case TEM

Tavoitteena on saada 4500 työnhakijaa hankkeen palveluiden piiriin viiden vuoden aikana.

lateral-image-left

Perheiden hyvinvoinnin lisääminen – Case KL-kuntahankinnat Oy

Tavoitteena lasten hyvinvoinnin edistäminen tulosperusteisella rahoitussopimuksella.

lateral-image-right
lapset leikkii

Lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta – Case Pirkanmaa

Tavoitteena kehittää lastensuojelun palvelujen vaikuttavuuden arviointia sopimuskaudella. 

lateral-image-left
Ikäihminen toimintakyky

Bonus-sanktiomalli ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankinnassa – Case Oulu

Sopimuksessa käytettiin kannusteena bonus- ja sanktiojärjestelmää. 

lateral-image-right

Ympäristönäkökulmat terveydenhuollon tekstiilihankinnassa – Case Sakupe Oy

Hankinnassa yhtenä valintaperusteena on käytetty tekstiilien kierrätysmahdollisuutta. 

lateral-image-left

Palveluasumisen hankinta Hämeenlinnassa

Hämeenlinna on ottanut ikäihmisten palveluasumisessa asiakastyytyväisyyden keskeiseksi arviointikriteeriksi.

lateral-image-right
sopimus

Maahanmuuttajien työllistäminen tulosperusteisella rahoitussopimuksella - Case TEM

Tavoitteena on työllistää 2 500 maahanmuuttajaa.

lateral-image-left
kuvituskuva

Työllistämisehtojen käyttö palveluasumisen kilpailutuksessa - Case Vantaan kaupunki

Palveluntuottajalta odotettiin panostuksia yhteiskuntavastuuseen.

lateral-image-right
kuvituskuva

Vastuullinen terveydenhuollon suojakäsineiden hankinta - Case Tampereen kaupunki

Tavoitteina mm. ympäristöystävällisyys ja sosiaalisten näkökohtien huomioiminen.

lateral-image-left
kuvituskuva

Kokemuksia sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa

Työ ja elinkeinoministeriön julkaisu kuvaa 10 eri hankintayksikön kokemuksia, onnistumisia ja ongelmia, sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista. 

lateral-image-right