Vastuullinen tutkimuskäsineiden hankinta - Case HUS Logistiikka

Palikoita osoittamassa suuntaa

TAUSTATIEDOT

Hankkija

HUS Logistiikka 

Hankinnan kohde

Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi hankitut sairaalakäsineet. 

Hankinnan arvo 

Noin 17 miljoonaa euroa. 

Hankinnan tavoite

Tutkimuskäsineet ovat tärkeä ja laajasti käytössä oleva tuoteryhmä, ja niiden hankintaan käytetään vuosittain miljoonia euroja. Sen vuoksi HUS halusi varmistaa, että sen käyttämät tutkimuskäsineet valmistetaan eettisissä oloissa. Samalla hankinnalla haluttiin tutkia sitä, miten vastuullisuus ja ihmisoikeudet voidaan huomioida HUSin hankinnoissa. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  

Finnwatch ry osallistui hankinnan suunnitteluun ja markkinavuoropuheluun. 

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa 

Hankinta voitti Julkisten hankintojen neuvontayksikön (JHNY) vuoden 2019-2020 taidokkaimman hankinnan jaetun ensimmäisen sijan.

Lue JHNY:n uutinen “Vuoden taidokkain hankinta –palkinnot jaettu: voittajiksi Tampere ja HUS Logistiikka

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu 

Kilpailutuksen valmisteleminen aloitettiin tuotantoketjuissa esiintyvien maiden ihmisoikeusriskien kartoittamisella. Markkinakartoituksessa selvisi, että tutkimuskäsineiden raaka-aineiden ja lopputuotteiden tuotantoon liittyy ihmisoikeusongelmia. 

Markkinavuoropuhelu järjestettiin pyöreän pöydän keskusteluna yhteistyössä Finnwatchin kanssa. Keskusteluissa käytiin läpi erilaisia vastuullisuuskysymyksiä yhdessä toimittajien kanssa. Markkinavuoropuhelu synnytti vilkasta keskustelua, ja samalla luotiin pelisäännöt ihmisoikeuksien huomioimiseen hankinnoissa. 

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 

Pakollisena vaatimuksena hankinnassa oli sosiaalisen vastuun auditointiraportti tuotteiden valmistuslaitoksista. Lisäksi sopimuskumppaneiden tuli hyväksyä Code of Conduct- sopimusliite. 

Sopimusehdot

Sopimukseen kirjattiin hankintaan liittyvät perusehdot sekä kuvaus siitä, miten toimitaan, jos toimittaja ei noudata vastuullisuusvaatimuksia (Code of Conduct). HUS Logistiikalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli toimittaja ei korjaa sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä rikkomuksia. 

Hyödyt/Tulokset/Vaikutukset 

Tuotekohtaisten vastuullisuuskriteerien lisäksi HUS loi mallin Code of Conduct sopimusliitteelle, jonka avulla se voi huomioida vastuullisuuden muissakin hankinnoissaan. 

HUS pääse eroon PVC:tä sisältävistä vinyylikäsineistä. Vaikka vastuullisuuskriteerit olivat tiukat, hankinnassa syntyi säästöjä. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Yhteistyö Finnwatchin kanssa on jatkunut ja parasta aikaa suunnitellaan sopimusaikaista yhteistyötä auditointien suhteen. Finnwatch on ollut myös mukana toisessa isossa ns. riskimaahankinnassa eli sairaalainstrumenttien kilpailutuksessa. 

Keinot kiertoon 

Tutkimuskäsineiden hankinta on toiminut esimerkkinä sen jälkeen tulleille tarvikehankinnoille, joissa on ollut vastaavia vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Hankintaa on käyty läpi HUSin  hankinta-asiantuntijoiden kanssa sekä Keino-osaamiskeskuksen kautta ja siitä on pystytty oppimaan laajasti. Tutkimuskäsineiden hankintaa on myös hyödynnetty sairaanhoitopiirien vastuullisten hankintojen oppaan teossa, joten välillisesti opit ovat myös levinneet kaikkiin muihin Suomen sairaanhoitopiireihin. 

Lisätietoja  

Katso JHNY:n taidokkain hankinta –kilpailun voittajan esittelyvideo alta.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Finnwatchin raportti: Sosiaalisesti vastuullisia käsine- ja instrumenttihankintoja

Yhteyshenkilö

Riikka Juuma, 040 652 8088, riikka.juuma(at)hus.fi

tags