Sähköbussien hankinta - Case HSL

Tie ja autoja

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, HSL

Hankinnan kohde
12 täyssähköbussia 2015 – 2017
35 täyssähköbussia 2019 – 2020

Hankinnan arvo
Hankinnan arvo 5 – 6 milj. €, toteutusaika 2015 - 2017.

Hankinnan tavoite
Kansallinen tavoite: liikenteen hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähentäminen

Organisaatiotasolla: 

 • HSLn alueella on pyrkimys 90 % vähennykseen bussiliikenteen CO2 päästöissä ja lähipäästöissä vuoteen 2025 mennessä. Sähköbussien käyttö tukee tätä tavoitetta. Tavoitteena on noin 400 sähköbussia ja 200 – 300 hybridiä pääkaupunkiseudun liikenteeseen vuoteen 2025 mennessä (Kuva: Kalustostrategia).
 • Sähköbussien hankinnalla pyritään myös luomaan laajempi infrastruktuuri uusien teknologioiden käyttöönotolle. 

Hankinnan taustaa
12 sähköbussin hankinta oli alunperin osa HSL:n nelivuotista ePELI –kehitysprojektia, jonka tavoitteina olivat:

 • infrastruktuurin ja toimijaverkon luominen uusien teknologioiden käyttöönotolle
 • sähköbussijärjestelmän pilotointi
 • innovaatioiden kehitysalustan tarjoaminen 

Hanke sai alkunsa vuonna 2014 VTTn koordinoimasta ja Tekesin tukemasta ECV-verkoston eBus projektista.

Tuleva toimittaja (Linkker) syntyi eBus projektin spin-offina.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat
VTT, teknologiatoimittajia ja testaajia, HSL, Helsingin kaupunki

Hankintamenettely
Ensimmäisessä vaiheessa kehitystyön kautta syntynyt suorahankinta. Toisessa vaiheessa avoin kilpailutus.

HANKINTAPROSESSI

Sähköbussien hankinta 2015-2017
HSL teki bussien hankinnan leasing-sopimuksena ja kilpailutti liikennöitsijän, jonka käyttöön autot tulivat. Kaluston teknologiariskiä ei haluttu siirtää liikennöitsijälle. Näin HSL tarjosi bussiliikennöitsijöille mahdollisuuden kokeilla sähköbusseja ilman, että se vaikuttaa liikennöitsijän kalustohankintoihin tai talouteen.

Hankinta-asiakirjojen valmistelussa kuvattiin tarjottava latausinfrastruktuuri, määritettiin kalustovaatimukset ja liikennöitsijöiden tarvitsema tieto. Sen jälkeen järjestettiin yhteistyö kaupunkien kanssa latauksen järjestämiseksi ja aikataulutettiin hankinnan valmistelu. Lisäksi pidettiin työpajat liikennöitsijöiden kanssa sekä markkinavuoropuhelut kalusto-, laite- ja palvelutoimittajien kanssa.

Hankinnan lopputuloksena pääkaupunkiseudun liikenteeseen otettiin käyttöön 12 sähköbussia vuoden 2017 loppuun mennessä reiteille, joissa bussi joutuu pysähtymään keskimääräistä useammin. Näin saadaan suurin ympäristöhyöty. 

Innovatiivisen hankinnan elementtejä:

 • Hankkijalle uusi ratkaisu
 • Uusia teknologisia ratkaisuja
 • Merkittävä ympäristöparannus
 • Bussijärjestelmän sähköistämisen katalyytti
 • Referenssin synnyttäminen energiatehokkaista sähköbusseista

Sähköbussien hankinta 2019-2020
HSL kilpailutti bussiliikenteen palvelun loppuvuodesta 2018, jossa oli yhteensä 16 kilpailukohdetta. Tarjouskilpailussa oli ensimmäistä kertaa mukana täyssähköbussiliikennettä. HSL edellytti kilpailutuksessa viittä sähköbussia ja asetti kunnianhimoisia tavoitteita/pisteitä kalustolle tulevina vuosina, mikä johti siihen, että voittanut liikennöitsijä tarjosi täyssähköbussia myös muille reiteille jo sopimuksen alusta alkaen.

Kokonaistaloudellisuuden perusteina olivat hinta 84 % ja kalustovaatimukset 16 %. Edullisin tarjous saa 84 pistettä. Muiden pistemäärä on: (Edullisin tarjoushinta/vertailuhinta) * 84 pistettä

Sopimuksiin sisältyi enintään 3 vuoden jatko-optio (poikkeuksena yksi kohde, jossa optio 5 vuotta). Optioiden käytön yhtenä ehtona on lisätä sähköbussien määrää kyseisessä sopimuskohteessa.

Tarjouskilpailuun osallistui 11 liikennöitsijää, joista palvelun toteuttajiksi valittiin kuusi.

Sopimuskaudet vaihtelevat 1 – 7 vuoden välillä. Tarjouskilpailussa oli mukana vuoden 2019 osalta 249 bussin liikenne. Niillä liikennöidään noin 20,4 miljoonaa kilometriä vuosittain. Kilpailutetun liikenteen osuus on arviolta 20 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja noin 22 prosenttia linjakilometreistä.

Hankinnan lopputuloksena pääkaupunkiseudun liikenteeseen otettiin käyttöön 30 täyssähköbussia vuoden 2019 syksyllä ja 5 vuoden 2020 helmikuussa. Sähköbussien lisäksi HSL-alueen liikenteeseen tulee tämän kilpailukierroksen tuloksena 85 uutta vähäpäästöistä Euro VI –päästönormin dieselbussia. Sopimusten arvo vuositasolla 62,3 miljoonaa euroa.

Innovatiivisen hankinnan elementtejä:

 • Suurikokoisten akkujen ansiosta sähköbusseilla voidaan ajaa entistä pidempiä matkoja, jolloin myös niiden toimintavarmuus on parempi.
 • Busseissa on käytössä teknologia, jonka avulla ne voidaan perusladata yöaikaan varikolla ja täydentää latausta tarvittaessa työpäivän aikana.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset
Lataa vaikutusten tarkastelusta tehty kattava esitys sivun lopusta.

tags