Saavutettavuuskriteerit verkkosivujen hankinnassa - Case Opetushallitus

Nainen ja tietokone

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Opetushallitus

Hankinnan kohde
Saavutettavat verkkosivut: verkkosivujen hallinta- ja julkaisujärjestelmän käyttöönotto, käyttöliittymäsuunnittelu, verkkosivujen suunnittelu, verkkopalvelujen toteutus ja jatkokehitys sekä ylläpito.

Hankinnan arvo 
372 800 €

Hankinnan tausta ja tavoite
Hankinnan tavoitteena oli uudistaa kolmea verkkosivustoa tavalla, joka tukee Opetushallituksen tavoitteita ja tehtäviä sekä tarjoaa hyvän käyttökokemuksen verkkosivustolla vieraileville.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat   

  • Hankintaviranomainen: Opetushallitus
  • Palveluntarjoaja: Wunder Finland Oy

Verkkosivujen käyttäjät otettiin huomioon yhteistyössä Valtionkonttorin digitalisaation tukitiimin kanssa. Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi järjestettiin kolme työpajaa sekä haastatteluita.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa
Opetushallitus vastaa varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, peruskoulutuksesta, lukiokoulutuksesta sekä aikuiskoulutuksesta. Se hoitaa myös suuren osan opintojen kansainvälistymisestä Suomessa, esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien vaihto-ohjelmat. Opetushallituksen oli uudistettava kolme verkkosivustoa, ja se haluttiin tehdä verkkosivuston saavutettavuuskriteerit huomioiden.

Vuonna 2018 tehtiin sopimus sivuston suunnittelusta ja verkkopalvelujen kehittämisestä. Varmistaakseen näiden palvelujen saatavutettavuuden kaikille käyttäjille Opetushallitus päätti, että toimittajan on täytettävä julkisia tieto- ja viestintätekniikan hankintoja koskevan eurooppalaisen standardin EN 301 549 mukaiset vaatimukset.

Lue koko esimerkki englanniksi Euroopan komission julkaisusta "Sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen tekeminen - 71 hyvää käytäntöä " sivuilta 153-155.

tags