Koulurakennuksen julkisivusuunnittelu: loppukäyttäjien kuuleminen osana hankintaa - Case Lauritsalan koulu, Lappeenrannan kaupunki

Rakennuksen julkisivu

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Lappeenrannan kaupunki 

Hankinnan kohde
Koulurakennus 

Hankinnan arvo 
~ 60 000 €

Hankinnan tavoite
Viihtyisä ja merkityksellinen elinympäristö 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  
Kilpailun järjestävät koulun toteuttava rakennusliike YIT yhteistyössä Lappeenrannan toimitilat Oy:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen kanssa.  

Lasten kuulemisessa olivat mukana Lauritsalan koulu, Hyvinvointi- ja sivistysalan osallisuuskoordinaattori ja Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialalle kuuluvan kaupunkisuunnittelun vuorovaikutussuunnittelija. 

Hankinnan taustaa 
Lappeenrannan Lauritsalaan rakennetaan koulu, jonka on suunnitellun aikataulun mukaan määrä valmistua vuonna 2021 siten, että se voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa.

Taiteen rooli ja huomioiminen osana rakennuksen suunnittelua on huomioitu hankkeessa. Taiteella on merkitys laadukkaan elinympäristön toteuttamisessa ja taiteen katsotaan antavan lisäarvoa sen omistajille ja käyttäjille ja antavan rakennukselle uudenlaisia näkökulmia sekä auttavan ihmisiä tekemään siitä itselleen merkityksellisen paikan. 

Rakennushankkeessa huomioitiin myös valtakunnallinen prosenttiperiaate, joka on periaatteellinen päätös käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen.

Hankinnan valmistelu  
YIT järjesti keväällä 2020 yhteistyössä Lappeenrannan toimitilat Oy:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen kanssa ideakilpailun, jonka tavoitteena oli löytää ideoita Lappeenrannan Lauritsalaan rakennettavan koulun julkisivuun toteutettavaksi teokseksi. 

Kilpailijoiden tehtävänä oli ideoida teoksia rakennettavan Lauritsalan koulun julkisivuihin. Teosehdotuksen päämateriaalina tuli toimia tiili, joka yhdistää lopullisen teoksen luonnolliseksi osaksi rakennusta ja sen valmistaminen toteutetaan normaalina rakennustyönä muurarien toimesta syksyllä 2020 alkavan julkisivumuurauksen yhteydessä. Taiteilijan oli mahdollista hyödyntää myös muita materiaaleja ja tekniikoita osana teosta. 

Kilpailu oli avoinna Kaakkois-Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille ja lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä alueen korkeakouluista valmistuneet kuvataiteen alumnit. 

Kilpailutyöt tuli varustaa nimimerkillä ja teosten tekijöiden henkilöllisyys säilyi salaisena kilpailun ajan. 

Palkintolautakuntaan kuuluivat Maarit Pimiä (Lappeenrannan kaupunki), Mikko Hietamies (LATO Lappeenrannan Toimitilat Oy), kuvataiteilija Jouko Lempinen (Kaakon taiteen edustaja), Jukka Mielikäinen (Lappeenrannan kaupunki), Jesse Parviainen (YIT Suomi Oy), Reijo Perko (arkkitehtitoimisto Perko), Tomi Perko (arkkitehtitoimisto Perko), Tarja Seppälä (LATO Lappeenrannan Toimitilat Oy), kuvataiteilija Hanna Vahvaselkä (Kaakon taiteen edustaja) ja kolme oppilaskunnan edustajaa. Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna. 

Lasten ja nuorten osallisuudella oli tärkeä rooli taidekilpailussa: koululuokat arvioivat palkintoehdokkaat ja palkintolautakuntaan kuului oppilaiden edustajia. Lisäksi oppilaiden mielipiteet ja toiveet huomioitiin osana kilpailun lähdeaineistoa. Kilpailun voittanut taiteilija kertoi kilpailun julkistustilaisuudessa ja tiedotteessa, että hän kiinnitti huomiota paitsi rakennuksen luonteeseen, niin myös lapsilta tulleisiin toiveisiin. 

Lisätietoja 

Faktanetlive 21.10.2019: Lappeenrannan Lauritsalan koulu elinkaarimallilla 

Lappeenrannan uutiset 1.4.2020: Lauritsalan koulua on suunniteltu toteutettavaksi elinkaarimallilla

Lappeenrannan verkkosivuilla julkaistu tiedote 4.3.2020: Ideakilpailulla etsitään teosehdotuksia Lauritsalan koulun julkisivuun

tags